Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo bổ sung về thời gian giải quyết hồ sơ viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh và tiếp nhận chuyển công tác từ ngoài tỉnh vào

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 313/UBND-THVX ngày 06 tháng 8 năm 2019 và Công văn số 1778/TCCC ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc chuyển công tác đối với giáo viên ngành giáo dục.

Để đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo quy định tại các văn bản nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở và các cá nhân có nhu cầu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Đồng Tháp năm 2019 việc tiếp tục thực hiện xét chuyển viên chức ngành giáo dục ra ngoài tỉnh và tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh chuyển đến, cụ thể như sau:

1. Đối với các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ chuyển ra ngoài tỉnh nhưng chưa được giải quyết, đã có đơn vị ngoài tỉnh tiếp nhận và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian hoàn thành việc xét chuyển viên chức ra ngoài tỉnh của đơn vị chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2019.

2. Đối với các trường hợp xét chuyển viên chức ngoài tỉnh vào: cá nhân có nhu cầu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Đồng Tháp, Sở GDĐT Đồng Tháp tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2019 (điều kiện hồ sơ: đủ thủ tục quy định và được đơn vị có thẩm quyền chấp thuận cho chuyển đi).

Thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Nội dung Thông báo số 1091/SGDĐT-TCCB


Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới