Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

Nhằm triển khai thực hiện đánh giá theo các Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đúng quy định, hiệu quả; tổ chức đánh giá đúng quy trình, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Ngày 27, 28 tháng 3 năm 2019, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thành phần tham dự tập huấn gồm: lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT 12 huyện, thị xã, thành phố, một số hiệu trưởng, giáo viên cốt cán các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo khai mạc tập huấn

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT ông Trần Thanh Liêm đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc đánh giá các Chuẩn là hiệu trưởng, giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực của mình. Từ đó, cá nhân tự xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tự bồi dưỡng phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Việc đánh giá còn làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán. Ngoài ra, để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên.

 

 

 

Quang cảnh các buổi thảo luận, đóng góp ý kiến trong 02 ngày Hội nghị tập huấn Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên mầm non, phổ thông

Qua 02 ngày diễn ra hội nghị tập huấn, các thành viên tham dự đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến về cách xác định, sử dụng các minh chứng cho từng tiêu chí cụ thể và đề xuất bổ sung, thay thế các minh chứng phù hợp với thực tiễn các nhà trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các thành viên dự tập huấn cũng đã thống nhất khung các minh chứng sử dụng chung trong toàn tỉnh phục vụ cho việc đánh giá các Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

Thông qua hội nghị tập huấn này, các thành viên tham dự nắm sát việc thực hiện các quy trình đánh giá, quy trình chọn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán và cách xác định, sử dụng các minh chứng gắn với yêu cầu của từng tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt hiệu quả và đúng mục đích của việc đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông tại các địa phương trong tỉnh trong thời gian tới.


Tác giả: Lý Bảo Toại
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới