Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng đánh giá là Bộ phận Một cửa (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Các chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính gồm: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật; Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định; Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến); Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến).

Ngoài ra, còn có chỉ số về Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Công khai các thủ tục hành chính; Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Nguồn: 1394/QĐ-UBND-HC


Tác giả: M.Nhật
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới