Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp quản lý tốt việc thí điểm chuyển giao Bưu điện thực hiện nhiệm vụ hành chính công giai đoạn 2

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 (gọi tắt là Quy chế phối hợp quản lý).

Theo đó, đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường tham gia Đề án giai đoạn 2 thực hiện nghiêm Quyết định số 855 ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, công chức chuyên môn thuộc quyền quản lý xây dựng quy trình giải quyết các TTHC được chuyển giao, chú ý xây dựng các bộ hồ sơ hướng dẫn chuẩn đối với các TTHC thông dụng để công khai cho người dân, tổ chức biết và thực hiện, cũng như để nhân viên Bưu điện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đảm bảo theo các mẫu chuẩn này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Bưu điện cùng cấp định kỳ hàng tháng báo cáo cho Văn phòng UBND tỉnh về tình hình, kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC được chuyển giao, ưu điểm, hạn chế và kiến nghị, đề xuất. Thời gian báo cáo trước ngày cuối cùng của tháng.

Bên cạnh đó, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Bưu điện thực hiện tốt nhiệm vụ được chuyển giao; chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC để tổ chức, công dân trên địa bàn biết. Đồng thời giao UBND cấp xã thực hiện thí điểm có hình thức thông tin, tuyên truyền thích hợp tại khóm, ấp; chú ý lồng ghép qua các buổi họp dân định kỳ để người dân thấy được những ưu điểm, tiện ích của việc chuyển giao nhiệm vụ.

UBND TX.Hồng Ngự và các huyện: Lai Vung, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện phân công cụ thể công chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết của các hồ sơ (khi chuyển hồ sơ và khi nhận kết quả giải quyết), đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các lĩnh vực, TTHC mà nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định.

Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp quản lý, trong đó chú ý có phương án dự phòng để kịp thời bố trí nhân viên hỗ trợ xử lý công việc.


Tác giả: Nhật Anh
Nguồn: baodongthap.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới