Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Tháp: thực hiện đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp và nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công Tỉnh sau một năm đi vào hoạt động, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của 16 sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Sở Nội vụ đã xây dựng phương án và kế hoạch thực hiện cụ thể về đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả từ đầu năm 2017 cho đến thời gian khảo sát với 03 phương thức thực hiện: khảo sát qua đường bưu chính, khảo sát trực tiếp và phỏng vấn qua điện thoại. Theo đó, đối với 16 sở phạm vi khảo sát có số lượng phiếu được tính tương ứng với tổng lượng giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, tổng số phiếu điều tra, khảo sát đối với 16 sở là 8.105. Việc thực hiện điều tra trên mẫu hỏi được thiết kế với  03 tiêu chí chính là: tiếp cận dịch vụ; sự phục vụ của công chức, viên chức; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 03 tiêu chí trên đánh giá về chất lượng cung ứng dịch vụ công và phần đánh giá hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian thực hiện khảo sát trong 02 tháng (11,12/2017), kết quả sẽ được công bố vào tháng 3/2018 cùng với kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, cơ quan ngang sở và UBND cấp huyện.

Việc thực hiện khảo sát chịu sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm đảm bảo khách quan, trung thực trong kết quả điều tra, khảo sát. Đây là lần điều tra, khảo sát với quy mô lớn so với các năm trước đây nhằm đánh giá và có sự so sánh sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở thuộc UBND tỉnh, đồng thời lấy ý kiến về mô hình Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, qua thời gian hoạt động có tạo được sự đồng tình, ủng hộ của xã hội, phản ánh các mặt về hiệu quả và hạn chế của mô hình dựa trên các ý kiến góp ý qua khảo sát, từ đó Tỉnh có bước điều chỉnh, cải tiến hoạt động của các cơ quan, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của các nhân, tổ chức trong xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ./.

Tác giả: Minh Thùy
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới