Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành và địa phương

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Với thang điểm 100, việc đánh giá được dựa trên 07 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản pháp quy; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính. Các lĩnh vực này được chia thành nhiều tiêu chí/tiêu chí thành phần để việc đánh giá sát với thực tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 190 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các ngành, các cấp theo Chỉ số này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nguồn: 1399/QĐ-UBND-HC


Tác giả: M.Nhật
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới