Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp trong những tháng cuối năm 2017

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương tại Công văn số 95/UBND-HC ngày 11/10/2017.
Theo đó, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tự rà soát lại các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc phạm vi quản lý của Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp năm 2017 (PAR) để tập trung khắc phục những hạn chế và duy trì thực hiện những tiêu chí đã đạt điểm tối đa; kiểm tra, chấn chỉnh và đôn đốc việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đảm bảo niêm yết, công khai thủ tục hành chính, quy trình giải quyết và các quy định có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, phải cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.
 
Bên cạnh đó, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các công việc: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thủ tục hành chính qua nhiều kênh thông tin với hình thức phong phú và đa dạng, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính...

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu khẩn trương, rà soát hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử, tham mưu, trình UBND Tỉnh phê duyệt chậm nhất đến cuối năm 2017, đồng thời, đẩy nhanh lộ trình triển khai, sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện bố trí công chức theo vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã; tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 83/UBND-HC ngày 25/9/2017 về việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị. Sở Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ theo dõi, duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống này trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, có giải pháp nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Riêng Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục công lập của Tỉnh; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ viên chức y tế và giáo dục, chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức, từ đó nâng chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công và dịch vụ giáo dục công của Tỉnh.

Để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số PAR và tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, ngày 04/10/2017, UBND Tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị nhằm bàn các giải pháp cải thiện Chỉ số PAR cùng với việc cải thiện các Chỉ số của Tỉnh trong năm 2017 như: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)./.

Tác giả: Trần Văn Tấn
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới