Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông điệp năm 2019 của Chính phủ với ngành giáo dục

Ngay ngày đầu năm mới 01/01/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Chính phủ đề ra một số đột phá:

- Gắn kết chặt chẽ phát triển GDĐT, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp.

- Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDĐT và giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra; đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp học sinh; có giải pháp tập hợp và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động đã làm việc ở nước ngoài trở về nước.

- Chuẩn bị xây dựng Quy hoạch mạng lưới các trường đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phấn đấu đến cuối năm 2019, có 60% - 62% lao động được đào tạo, trong đó 24 – 24,5% lao động được đào tạo từ 3 tháng trở lên, có văn bằng, chứng chỉ.

- Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020.

Về nhiệm vụ, Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập. Không để độc quyền trong in, phát hành, sử dụng sách giáo khoa.

- Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, lành mạnh, kỷ cương.

- Tiếp tục xử lý căn cơ vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển GDĐT cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Có cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Phấn đấu năm học 2019-2020, có 92,6% học sinh cấp trung học cơ sở và 74,4% học sinh cấp trung học phổ thông đi học đúng độ tuổi.

- Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu các ngành – trong đó có ngành GDĐT - hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đối với tỉnh Đồng Tháp, Sở GDĐT sẽ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết của HĐNG và Đề án của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016-2020.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: VP Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới