Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môn Tiếng Anh ở lớp 1 và 2 theo chương trình GDPT 2018 sẽ được dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 như thế nào?

Ngày 04/3/2010, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký Công văn số 681/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn tiếng Anh tự chọn ở lớp 1 và 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.

Theo nội dung Công văn, tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn tiếng Anh tự chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định trong Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 theo CTGDPT 2018. Tổ chức dạy đủ 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Tập trung  phát triển chủ yếu các kỹ năng nghe và nói; tổ chức đa dạng các hình thức dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong và ngoài lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365); tạo môi trường cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh sử dụng và thể hiện tối đa tiếng Anh; tăng cường việc đọc sách, truyện bằng tiếng Anh phù hợp với giai đoạn làm quen với tiếng Anh của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Thời lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được bố trí 02 tiết/tuần/lớp (70 tiết/lớp/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365). Việc đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện theo quy định về đánh giá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của Bộ GDĐT. Đánh giá sự hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh được quy định trong CTGDPT 2018 và năng lực đặc thù của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được quy định trong chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếng Anh lớp 1 và 2. Việc đánh giá nhằm xây dựng sự tự tin cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, chú trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng của các em trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện. Trong đ1nh giá, thực hiện bằng các hình thức phong phú và đảm bảo độ sẵn sàng của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Tập trung đánh giá thường xuyên với các kỹ thuật đánh giá đa dạng và phù hợp; đánh giá định kỳ nhẹ ngàng, phù hợp với lứa tuổi, không tạo tâm lý căng thẳng cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, chủ yếu đánh giá kỹ năng nghe và nói.

Để thực hiện chương trình, giáo viên phải đạt chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT, có năng lực tiếng Anh bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc của Việt Nam; có năng lực sư phạm phù hợp với cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Giáo viên đang dạy cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cao hơn được chuyển xuống dạy cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải được tham gia bồi dưỡng về phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếng Anh cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Giáo viên phải được tập huấn về chương trình tiếng Anh lớp 1 và 2, sách giáo khoa và tài liệu dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; được tham gia bồi dưỡng thường xuyên để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; được tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Sách giáo khoa sử dụng trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Xuất bản phẩm, phần mềm và tài liệu tham khảo sử dụng trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDđT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mẩm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Về cơ sở vật chất phục vụ dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, thực hiện theo các quy định tại Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Ngoại nữ trong các trường phổ thông và Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tối thiểu lớp 1. các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có điểm trường phụ, nếu dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiéng Anh phải trang bị cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định trong CTGDPT 2018. Khuyến khích các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hiện đại để phục vụ hiệu quả việc dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của giáo viên và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới