Đóng lại
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2021 – 2022

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, (GDPT) các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở GDPT đang làm việc để chọn lựa sách giáo khoa cho lớp 1 sẽ  dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020 – 2021.

Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông: những vấn đề lưu ý

Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông: những vấn đề lưu ý

Ngày 30-1-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/20202 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT). Theo đó, việc lựa chọn SGK sẽ do cơ sở GDPT thực hiện, với sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và đại diện ban cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; lựa chọn theo một quy trình cụ thể, khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương cũng như điều kiện tổ chức dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Môn Tiếng Anh ở lớp 1 và 2 theo chương trình GDPT 2018 sẽ được dạy học như thế nào?

Môn Tiếng Anh ở lớp 1 và 2 theo chương trình GDPT 2018 sẽ được dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 như thế nào?

Ngày 04/3/2010, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký Công văn số 681/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn tiếng Anh tự chọn ở lớp 1 và 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 25/02/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ký Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo nội dung Quyết định, việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải thực hiện theo các quy định sau:

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Có 9 mô đun bồi dưỡng  thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 30/01/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 01/20202 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; quy trình lựa chọn sách giáo khoa và công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn; trách nhiệm của các bên liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 30/01/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) với các nội dung chính sau:

Tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học

Tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Vào năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM) sẽ được áp dụng từ lớp 1, các năm tiếp theo sẽ áp dụng từ lớp 2 cho đến lớp 12. BGH đã kêu gọi giáo viên theo dõi, nghiên cứu những thay đổi, điểm mới về mục tiêu, chương trình để tiếp thu, tuyên truyền đến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, phụ huynh những thay đổi, điểm mới trong chương trình GDPTM.

Văn bản mới