Đóng lại

Quyết định 79/QĐ-STC phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành sửa chữa các trường THPT các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Hồng Ngự, Châu Thành, Cao Lãnh, TP Cao Lãnh

Ngày đăng: 14/04/2018 748 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềQuyết định 79/QĐ-STC phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành sửa chữa các trường THPT các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Hồng Ngự, Châu Thành, Cao Lãnh, TP Cao Lãnh
Nguồn: Bộ phận XDCB