Đóng lại

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Mua sắm thiết bị cho các trường mầm non, mẫu giáo thuộc các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (2017)

Ngày đăng: 14/04/2018 931 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềPhê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Mua sắm thiết bị cho các trường mầm non, mẫu giáo thuộc các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (2017)
Nguồn: Bộ phận XDCB