Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môn Tự nhiên và Xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

1. Đặc điểm của môn Tự nhiên và Xã hội

Trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, Tự nhiên và Xã hội (TN-XH) là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3 cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (TH).

Môn TN-XH tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội, có vai trò quan trọng trong việc giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (HS) tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Lịch sử và Địa lý ở các lớp 4, 5. Góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên và khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội ở các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên. Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 coi trọng việc tổ chức cho HS trải nghiệm thực tế, tạo cho các em cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.

2. Các quan điểm xây dựng chương trình

2.1. Tích hợp những nội dung liên quan đến thế giới tự nhiên và xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của con người là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội.

2.2. Tổ chức nội dung chương trình thành các chủ đề: gia đình, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề này được phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Mỗi chủ đề đều thể hiện mối liên quan, sự tương tác giữa con người với các yếu tố tự nhiên và xã hội trên cơ sở giáo dục giá trị và kĩ năng sống; giáo dục các vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai ở mức độ đơn giản và phù hợp.

2.3. Tăng cường sự tham gia tích cực của HS vào quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập bằng cách giúp các em biết đặt câu hỏi, tham gia vào những hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa để tìm kiếm câu trả lời; tổ chức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chơi các trò chơi điều tra, khám phá; hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thể hiện việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của cá nhân và nhóm thông qua các sản phẩm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; khuyến khích HS vận dụng được những điều đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vào đời sống.

3. Mục tiêu của môn Tự nhiên và Xã hội 

3.1. Góp phần giúp HS hình thành và phát triển tình yêu con người, thiên nhiên; tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống.

3.2. Góp phần giúp HS hình thành và phát triển năng lực nhận thức về tự nhiên và xã hội; năng lực tìm tòi và khám phá các sự vật, hiện tượng và mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và xã hội; năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.

4. Các yêu cầu cần đạt

4.1. Giúp HS có tình cảm yêu quý, trân trọng gia đình, bạn bè, cộng đồng; yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên; có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; có ý thức sử dụng tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ những đồ dùng, vật dụng của gia đình, xã hội; có ý thức chăm sóc, bảo vệ thực vật và động vật, giữ vệ sinh môi trường; có ý thức vận dụng kiến thức, kỹ năng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được vào cuộc sống; tham gia các công việc gia đình, trường lớp, cộng đồng vừa sức với bản thân; hình thành và phát triển được các năng lực tự chủ và tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

4.2. Yêu cầu quan trọng của môn TN-XH là giúp HS hình thành và phát triển được năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội bao gồm ba năng lực thành phần:

a) Nhận thức môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Nhận biết ở mức độ cơ bản, ban đầu về một số sự vật, hiện tượng và mối quan hệ trong môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh như sức khoẻ và sự an toàn trong cuộc sống; Mối quan hệ của HS với gia đình, nhà trường, cộng đồng và thế giới tự nhiên; Phân biệt được sự vật và hiện tượng này với sự vật và hiện tượng khác dựa trên một số tiêu chí đơn giản.

b) Tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Quan sát và đặt được các câu hỏi đơn giản về các sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội xung quanh và sự thay đổi của chúng; Sử dụng được những dụng cụ đơn giản để quan sát; Biết đọc để tìm thông tin, điều tra, thực hành đơn giản để tìm hiểu về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Thu thập và ghi lại được các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành; Từ kết quả quan sát, thực hành rút ra được nhận xét về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh và sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn giản.

c) Vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội: Vận dụng kiến thức để mô tả, giải thích được một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Ứng xử phù hợp trong các tình huống có liên quan đến vấn đề sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.

5. Phương pháp giáo dục

5.1. Giáo viên (GV) khai thác những kiến thức, kinh nghiệm ban đầu của HS về cuộc sống xung quanh; phát huy trí tò mò khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hướng đến sự phát triển các mối quan hệ tích cực của các em với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; hướng dẫn HS cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin và tìm kiếm các bằng chứng, cách vận dụng các thông tin/bằng chứng thu thập được để đưa ra những nhận xét, kết luận mang tính khách quan, khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

5.2. Tổ chức cho HS tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua quan sát: Đối tượng quan sát của các em bao gồm các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội thông qua tranh ảnh, vật thật, video clip, môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. Qua đó, phát triển các kĩ năng nhận xét, so sánh, phân loại, phân tích, suy luận, khái quát hoá những gì đã quan sát được ở mức độ đơn giản; đồng thời góp phần hình thành tình yêu, sự gắn bó và trách nhiệm của HS với thiên nhiên và cuộc sống.

5.3. Tổ chức cho HS tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua trải nghiệm với các hoạt động tìm tòi, khám phá, liên hệ, vận dụng gắn với thực tiễn cuộc sống xung quanh, qua đó, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cách giải quyết một số vấn đề đơn giản thường gặp; ứng xử thích hợp liên quan đến sức khoẻ, sự an toàn của bản thân và những người xung quanh; bảo vệ môi trường sống.

5.4. Tổ chức cho HS tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua tương tác với các hoạt động trò chơi, đóng vai, trao đổi, thảo luận, thực hành, tìm tòi, điều tra đơn giản. Từ đó, kỹ năng hợp tác, giao tiếp, tự tin trong việc phát biểu các ý tưởng, trình bày các sản phẩm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS được nâng lên.

6. Đánh giá kết quả giáo dục

Đánh giá là một bộ phận quan trọng của quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cung cấp cho GV, cha mẹ HS và các nhà quản lý thông tin về việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS, biết được những điểm mạnh, sự tiến bộ của các em và những điểm cần được cải thiện; tạo cơ hội và thúc đẩy quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS, tăng động cơ và động lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của các em. Những dữ liệu thu thập được trong quá trình đánh giá đồng thời là cơ sở thực tế để GV cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Kết quả giáo dục môn TN-XH được thực hiện thông qua đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Việc đánh giá quá trình diễn ra trong suốt quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS.

6.1. Đánh giá quá trình

Để thực hiện, GV cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, biểu mẫu quan sát, bài thực hành, dự án tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sản phẩm,... Tham gia đánh giá quá trình gồm GV đánh giá HS, HS đánh giá lẫn nhau, HS tự đánh giá. Qua các hoạt động đánh giá, HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy phản biện, năng lực giao tiếp, hợp tác. Để đánh giá được năng lực của HS, không chỉ đánh giá việc hiểu biết kiến thức, mà cần quan tâm đến việc đánh giá các kỹ năng, thái độ của HS trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

6.2Đánh giá tổng kết 

Việc đánh giá tổng kết môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được thực hiện sau khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xong các chủ đề về xã hội (Gia đình, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cộng đồng địa phương) và các chủ đề về tự nhiên (Thực vật và động vật, con người và sức khoẻ, trái đất và bầu trời) với mục đích xác định xem HS đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được những gì. Kết quả đánh giá tổng kết môn TN-XH là những nhận xét cụ thể của GV về việc HS đạt được hay chưa đạt được những yêu cầu của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới