Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Các giai đoạn của môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Trong chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới, Toán là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc và được phân chia theo hai giai đoạn.

1.1. Giai đoạn giáo dục cơ bản

Trong giai đoạn này, môn Toán giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (HS) nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lý, quy tắc toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở các trình độ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

1.2. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

Trong giai đoạn này, giúp HS có cái nhìn tương đối tổng quát về Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hiểu được vai trò và những ứng dụng của Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự mình tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong suốt cuộc đời.

1.3. Các chuyên đề

Bên cạnh nội dung chính, trong từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, các em có định hướng khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên và công nghệ được chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 một số chuyên đề. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của HS.

2. Quan điểm xây dựng và nội dung chương trình môn Toán
2.1. Quan điểm xây dựng chương trình

Chương trình được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm nội dung phải tinh giản, chú trọng tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế hay các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác, đặc biệt với các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc lĩnh vực giáo dục STEM, gắn với xu hướng phát triển hiện đại của kinh tế, khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đời sống xã hội và những vấn đề cấp thiết có tính toàn cầu (như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính,...).

Chương trình sẽ bảo đảm tính chỉnh thể, thống nhất và phát triển liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. Có thể hình dung chương trình được thiết kế theo mô hình gồm hai nhánh song song liên kết chặt chẽ với nhau, một nhánh mô tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của năng lực, phẩm chất của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

2.2. Nội dung chương trình

Nội dung chương trình môn Toán được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Đo lường; Thống kê và Xác suất và có cấu trúc dựa trên sự phối hợp cả cấu trúc tuyến tính với cấu trúc “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần).

a) Mạch kiến thức Số và Đại số là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu sâu hơn về Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nhằm mục đích hình thành những công cụ toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải quyết các vấn đề của Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, của các lĩnh vực khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác có liên quan cũng như đạt được các kỹ năng thực hành cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Hàm số cũng là công cụ quan trọng cho việc xây dựng các mô hình toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của các quá trình và hiện tượng trong thế giới thực. Một mục tiêu quan trọng của việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Số và Đại số là tạo ra cho HS khả năng suy luận suy diễn, góp phần vào phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và việc hình thành khả năng sử dụng các thuật toán.

b) Mạch kiến thức Hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Đo lường là một trong những thành phần quan trọng nhất của môn Toán, rất cần thiết cho việc tiếp thu các kiến ​​thức cụ thể về không gian và các kỹ năng thực tế thiết yếu. Hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hình thành những công cụ nhằm mô tả các đối tượng, thực thể của thế giới xung quanh. Một mục tiêu quan trọng của việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là tạo ra cho HS khả năng suy luận, kỹ năng thực hiện các chứng minh toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, góp phần vào phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trí tưởng tượng không gian và tính trực giác. Ngoài ra, Hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 còn góp phần giáo dục thẩm mỹ và nâng cao văn hoá toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Việc gắn kết Đo lường và Hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sẽ tăng cường tính trực quan, thực tiễn của việc dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bộ môn Toán.

c) Mạch kiến thức Thống kê và Xác suất là một thành phần bắt buộc của môn Toán, góp phần tăng cường tính ứng dụng và giá trị thiết thực của giáo dục toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Thống kê và Xác suất tạo cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khả năng nhận thức và phân tích các thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế, hình thành sự hiểu biết về vai trò của thống kê như là một nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tư duy thống kê để phân tích dữ liệu. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết và phương pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho HS.

d) Hoạt động trải nghiệm Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Thực hiện các đề tài, dự án tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập về Toán, đặc biệt là các đề tài và các dự án về ứng dụng Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong thực tiễn; Tổ chức các trò chơi toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, câu lạc bộ toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán; Ra báo tường (hoặc nội san) về Toán; Tham quan các cơ sở đào tạo và nghiên cứu Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giao lưu với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có năng khiếu toán và các nhà Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365,... Những hoạt động đó sẽ giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được tích luỹ; giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh bước đầu xác định được năng lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp; tạo dựng một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.

3. Phương pháp giáo dục

Cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập khác nhau của từng cá nhân HS; tổ chức quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo hướng kiến tạo, trong đó các em được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; hướng dẫn HS đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó. Bên cạnh việc coi trọng tính logic của khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 như một khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 suy diễn, cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của các em.

Trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích cực. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thích hợp như tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cá nhân, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhóm; tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong lớp, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoài lớp, tránh rập khuôn, máy móc. Kết hợp các hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vào thực tiễn.

4. Đánh giá kết quả

Trong đánh giá kết quả dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Toán, vận dụng kết hợp một cách đa dạng nhiều hình thức (đánh giá quá trình, đánh giá tổng kết), nhiều phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, thực hành, các dự án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng,...) và vào những thời điểm thích hợp.

Việc đánh giá năng lực người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của HS. Cần thiết kế, tổ chức các tình huống có vấn đề, để thông qua việc xử lý, giải quyết các tình huống có vấn đề đó mà người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bộc lộ, thể hiện năng lực của mình. Ngoài ra, cần lưu ý lựa chọn các phương pháp, công cụ đánh giá phù hợp với thực tế.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới