Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môn Lịch sử Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông trong chương trình mới

Khác với ở cấp Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, ở cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT), Lịch sử là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 riêng và được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (HS), thuộc nhóm môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội.

 

1. Đặc trưng môn Lịch sử ở cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông

Môn Lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc; củng cố các giá trị nhân văn, lòng khoan dung, nhân ái, tinh thần cộng đồng và hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại cho HS.

Môn Lịch sử giúp HS cấp THPT phát triển năng lực sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đặc biệt là tư duy lịch sử, các khả năng thu thập và xử lý sử liệu, kết nối quá khứ với hiện tại, vận dụng các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử vào việc giải quyết những vấn đề của thực tế cuộc sống thông qua hệ thống các chủ đề và chuyên đề về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó, môn Lịch sử giúp các em nhận thức được giá trị khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giá trị thực tiễn của Sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong đời sống xã hội hiện đại. Định hướng cho HS lựa chọn những ngành nghề liên quan như: nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội và nhân văn, ngoại giao, quản lý, lãnh đạo, hoạt động du lịch, văn hoá, thông tin truyền thông,…thông qua việc phát triển năng lực sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hiểu biết về giá trị thực tiễn của Sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

2. Quan điểm xây dựng chương trình

Chương trình môn Lịch sử ở cấp THPT được xây dựng trên các quan điểm: khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hiện đại; hệ thống, cơ bản; thực hành, thực tiễn; dân tộc, nhân văn; mở, liên thông. Chương trình giúp HS tiếp cận lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử dân tộc một cách khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên cơ sở vận dụng những thành tựu hiện đại của khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử và khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giáo dục.

Chương trình Lịch sử cấp THPT đặc biệt coi trọng nội dung thực hành lịch sử, kết nối lịch sử với thực tiễn cuộc sống. Trong chương trình, tăng cường phần thực hành cả về thời lượng lẫn các hình thức thực hành; đa dạng hoá các loại hình thực hành để HS được hoạt động trải nghiệm thông qua các hình thức tổ chức giáo dục như: hoạt động nhóm/cá nhân tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên lớp/ ở bảo tàng, đi thực địa, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua dự án, di sản,... nhằm mục tiêu phát triển năng lực sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Đồng thời, chương trình Lịch sử cấp THPT mang tính thiết thực và phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và thực tiễn giáo dục ở các vùng miền trong cả nước; hướng HS tới nhận thức đúng về những giá trị truyền thống của dân tộc, giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hình thành, phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và những giá trị phổ quát của công dân toàn cầu.

3. Kết cấu và nội dung chương trình

3.1. Trục phát triển chính của chương trình là hệ thống các chủ đề và chuyên đề về những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam, nhằm mục tiêu nâng cao và mở rộng kiến thức thông sử mà tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đã được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở cấp THCS. Chương trình đảm bảo cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiếp cận một cách toàn diện các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng,… của dân tộc và nhân loại trong các thời kỳ lịch sử, tạo cơ sở định hướng để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các môn khác (Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Nghệ thuật …), xây dựng năng lực tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 suốt đời và khả năng ứng dụng vào cuộc sống những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam và thế giới.

3.2. Mỗi năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, HS sẽ được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các nội dung giáo dục cốt lõi (70 tiết/lớp), trong từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, những HS có thiên hướng khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội và nhân văn được chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 một số chuyên đề (35 tiết/ lớp/ năm) với mục tiêu: Mở rộng, nâng cao kiến thức và năng lực sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đáp ứng yêu cầu phân hoá sâu ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông; Giúp các em hiểu sâu hơn vai trò của sử tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến lịch sử để HS có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này cũng như có đủ năng lực cơ bản để giải quyết những vấn đề có liên quan đến lịch sử và tiếp tục tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử suốt đời; Tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế để HS phát triển tình yêu, sự say mê, ham thích tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử thế giới.

4. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

4.1. Ở cấp THPT, môn Lịch sử được dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo phương pháp phát triển năng lực,  không chỉ trang bị kiến thức cho HS mà đặt trọng tâm rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống; đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 này được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử: thông qua các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện lịch sử, phục dựng một cách khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, khách quan, chân thực quá trình phát triển của lịch sử. Thông qua việc tổ chức các hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đa dạng, giáo viên giúp HS phát huy năng lực sáng tạo trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập Lịch sử, trở thành “người đóng vai lịch sử”, hay “người làm lịch sử” để khám phá kiến thức lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào các tình huống tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và thực tiễn cuộc sống.

4.2. Hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Lịch sử cấp THPT được chú trọng đa dạng hóa, lựa chọn và phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức tổ chức và phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử. Với hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử theo chủ đề, giáo viên hướng dẫn HS củng cố hệ thống kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức về lịch sử Việt Nam, khu vực và thế giới thông qua hệ thống chủ đề về lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng, tôn giáo - tín ngưỡng, nghệ thuật - kiến trúc, ngoại giao và quan hệ quốc tế, dân cư và tộc người…; HS còn được giáo viên giúp phát triển khả năng tiếp cận và xử lý thông tin từ những nguồn khác nhau, có khả năng xâu chuỗi các sự kiện lịch sử có liên quan, đưa ra nhận xét cá nhân về các sự kiện lịch sử, xây dựng năng lực phản biện và sáng tạo, từ đó có khả năng vận dụng những kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn, dùng tri thức lịch sử để giải thích những vấn đề hiện tại.

5. Đánh giá kết quả giáo dục

Đánh giá kết quả giáo dục môn Lịch sử cấp THPT có mục đích chủ yếu là đối chiếu, so sánh năng lực HS đạt được với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và năng lực môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử ở từng chủ đề, từng cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, để từ đó có những biện pháp cải thiện kịp thời hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Việc đánh giá đặt trọng tâm vào việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức lịch sử của HS để giải quyết vấn đề gắn các vấn đề gắn với thực tiễn, kết nối lịch sử với hiện tại, tạo cơ hội phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo của các em.

6. Điều kiện đảm bảo thực hiện

Vai trò tối ưu của thiết bị và đồ dùng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử sẽ phát huy tốt khi chuyển đổi từ dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 truyền thống sang phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bộ môn. Tuy nhiên, hiện nay việc dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở các phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 truyền thống vẫn còn phổ biến ở nước ta. Do vậy, nhà trường và giáo viên tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, có thể chuẩn bị một số đồ dùng trực quan trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử như: hệ thống bản đồ, tranh ảnh, sa bàn, sơ đồ, biểu đồ, các loại băng đĩa... với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật như máy tính, đèn chiếu, máy chiếu và Internet để đảm bảo thực hiện chương trình./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới