Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Đặc điểm môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở lớp 4, 5 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ môn Tự nhiên và Xã hội (các lớp 1, 2, 3); tích hợp những kiến thức về vật lí, hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và nội dung giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi trường.

. Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh(HS) tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sơ sở và các môn Vật lý, Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông. Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chú trọng tới việc khơi dậy trí tò mò khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bước đầu tạo cho HS cơ hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên; vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cách giữ gìn sức khoẻ và ứng xử phù hợp với môi trường sống xung quanh.

2. Quan điểm xây dựng chương trình

Chương trình môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở các lớp 4, 5 (Chương trình) được xây dựng trên các quan điểm sau:

2.1. Tích hợp kiến thức vật lý, hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trong đó hướng đến việc cung cấp cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh những hiểu biết về môi trường tự nhiên; về con người, sức khoẻ và an toàn.

2.2. Tổ chức nội dung chương trình thành các chủ đề: chất; năng lượng; thực vật và động vật; nấm, vi khuẩn, virus; con người và sức khoẻ; sinh vật và môi trường. Những chủ đề này được phát triển từ lớp 4 đến lớp 5. Tuỳ theo từng chủ đề, nội dung giáo dục giá trị và kỹ năng sống; giáo dục sức khoẻ, công nghệ, giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai,... được thể hiện ở mức độ đơn giản và phù hợp.

2.3. Tăng cường sự tham gia tích cực của HS vào quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập. Các em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua tìm tòi, khám phá, qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, làm việc theo nhóm. Qua đó hình thành và phát triển ở các em năng lực nhận thức; tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên; năng lực vận dụng kiến thức khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.

3. Mục tiêu

Môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 góp phần hình thành và phát triển ở HS tình yêu con người, thiên nhiên; trí tò mò khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hứng thú tìm hiểu thế giới tự nhiên; ý thức bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống.

Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đồng thời góp phần hình thành và phát triển ở tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh năng lực nhận thức thế giới tự nhiên; năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên; năng lực vận dụng kiến thức khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giải thích các sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, giải quyết các vấn đề đơn giản trong cuộc sống, ứng xử phù hợp bảo vệ sức khoẻ của bản thân và những người khác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường xung quanh.

4. Yêu cầu cần đạt

4.1. Thông qua việc tìm hiểu thế giới tự nhiên, HS hình thành được tình cảm yêu quý, trân trọng con người; yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường và phòng tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; tự giác thực hiện rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ, giữ an toàn cho bản thân và người khác; có ý thức sử dụng tiết kiệm các đồ dùng, vật dụng và năng lượng trong cuộc sống; ham tìm hiểu, tích cực vận dụng kiến thức, kỹ năng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được vào đời sống hằng ngày; đồng thời hình thành các năng lực tự chủ và tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

4.2. Thông qua Chương trình, HS hình thành và phát triển được năng lực tìm hiểu tự nhiên, bao gồm ba năng lực thành phần:

a) Nhận thức thế giới tự nhiên: Nhận biết và kể được tên, thuộc tính của một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ đơn giản trong tự nhiên và đời sống; Phân biệt được sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác dựa trên một số những tiêu chí xác định.

b) Tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên: Quan sát và đặt được các câu hỏi về các sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và về sức khoẻ; Thu thập được các thông tin về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và sức khoẻ bằng nhiều cách khác nhau (quan sát các sự vật và hiện tượng xung quanh, đọc tài liệu, hỏi người lớn, tìm trên Internet...); Sử dụng được các thiết bị đơn giản để quan sát/thực hành/làm thí nghiệm tìm hiểu những sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thí nghiệm, thực hành,...; Từ kết quả quan sát, thí nghiệm, thực hành,... rút ra được nhận xét, kết luận và các mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng.

c) Vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người: Vận dụng được kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để mô tả, giải thích được một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên xung quanh, về con người và các biện pháp giữ gìn sức khoẻ; Đưa ra cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống có liên quan đến vấn đề sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường tự nhiên xung quanh.

5. Nội dung giáo dục khái quát
 

Chủ đềLớp 4Lớp 5
 Chất Nước; Không khí; Đất. Hỗn hợp và dung dịch; Sự biến đổi chất.
 Năng lượng Ánh sáng; Âm thanh; Nhiệt. Vai trò của năng lượng; Điện; Năng lượng chất đốt; Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
 Thực vật và động vật Nhu cầu sống của thực vật và động vật; Ứng dụng thực tiễn về nhu cầu sống của thực vật, động vật trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi Sự sinh sản ở thực vật và động vật; Sự lớn lên và phát triển của thực vật và động vật.
 Nấm, vi khuẩn và virus Nấm ăn và nấm độc; Vi khuẩn Vi nấm; Virus.
 Con người và sức khỏe Dinh dưỡng ở người; Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng Sự sinh sản và phát triển ở người; Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì; Phòng tránh bị xâm hại.
 Sinh vật và môi trường Chuỗi thức ăn; Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn. Vai trò của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng; Tác động của con người đến môi trường.

 

6. Phương pháp giáo dục

6.1. Chú trọng tạo cơ hội cho HS tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua trải nghiệm; tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua tìm tòi khám phá thế giới tự nhiên, qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, qua hợp tác, trao đổi với bạn. Tuỳ theo mục tiêu của mỗi bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, mỗi chủ đề của môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tùy theo năng lực cần hình thành và phát triển, giáo viên có thể lựa chọn các kỹ thuật dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và các hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho phù hợp.

6.2. Một số gợi ý

a) Chú ý tổ chức các hoạt động trong đó HS được trình bày hiểu biết (theo diễn đạt riêng của mình), so sánh, phân loại các sự vật, hiện tượng; hệ thống hoá kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; liên hệ, vận dụng kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải thích sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh để hình thành và triển năng lực nhận thức thế giới tự nhiên cho các em.

b) Để hình thành và phát triển năng lực tìm tòi khám phá thế giới tự nhiên cho HS, cần chú ý tạo cơ hội để các em được đề xuất những câu hỏi và phát hiện vấn đề khi quan sát các sự vật, hiện tượng xung quanh hoặc khi tiến hành làm thí nghiệm; đưa ra dự đoán và nêu được cơ sở để đưa ra dự đoán; thiết kế được phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

c) Để hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người cần sử dụng những câu hỏi, bài tập đòi hỏi HS phải vận dụng các kiến thức, kỹ năng,... đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải quyết các nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trong bối cảnh/tình huống mới gắn với thực tế cuộc sống, vừa sức với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Tạo cơ hội cho các em liên hệ, vận dụng phối hợp kiến thức, kỹ năng từ các lĩnh vực khác nhau trong môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cũng như với các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác vào giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống (ở mức độ phù hợp với khả năng của HS, qua đó phát triển các kỹ năng thực hành giải quyết các vấn đề của các em,...

7. Đánh giá kết quả giáo dục

Việc đánh giá trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cần hướng tới mục tiêu môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và nhằm thúc đẩy, cải thiện việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS. Đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được thực hiện thông qua đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết.

7.1. Đánh giá quá trình

a) Đánh giá diễn ra trong suốt quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS. Để đánh giá quá trình giáo viên cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, biểu mẫu quan sát, bài thực hành, dự án tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sản phẩm,... Tham gia đánh giá quá trình gồm giáo viên đánh giá HS, HS đánh giá lẫn nhau, HS tự đánh giá. Qua các hoạt động đánh giá, HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy phản biện, năng lực giao tiếp, hợp tác. Để đánh giá được năng lực HS, giáo viên cần lưu ý đánh giá khả năng vận dụng, kiến thức, kỹ năng, thái độ vào những tình huống khác nhau của HS trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

b) Một số ví dụ gợi ý

Đánh giá năng lực nhận thức thế giới tự nhiên Có thể sử dụng các câu hỏi (yêu cầu trả lời miệng hoặc viết) đòi hỏi HS trình bày hiểu biết, so sánh, phân loại, ...; vận dụng kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải thích sự vật, hiện tượng.

Đánh giá năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, giao viên sử dụng một số phương pháp như: Phương pháp quan sát (sử dụng các công cụ hỗ trợ như bảng kiểm theo các tiêu chí đã xác định, các câu hỏi), quan sát tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong quá trình đóng vai xử lí tình huống, quan sát sự vật, hiện tượng tự nhiên, thực hành thí nghiệm,...; Sử dụng các câu hỏi đánh giá các khả năng đưa ra dự đoán, lập luận, từ các chứng cứ rút ra kết luận, biết cách thiết kế thí nghiệm đơn giản để kiểm tra sự phụ thuộc của một yếu tố vào một yếu tố khác....

Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người: giáo viên sử dụng các câu hỏi (có thể yêu cầu trả lời miệng hoặc viết) đòi hỏi người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề, đặc biệt các vấn đề thực tiễn. Sử dụng phương pháp quan sát (sử dụng các công cụ hỗ trợ như bảng kiểm theo các tiêu chí đã xác định, các câu hỏi), quan sát người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong quá trình giải quyết vấn đề (như cách tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiến hành quan sát, thí nghiệm; trao đổi, thảo luận). Sử dụng cách đánh giá qua các sản phẩm thực hành của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

7.2. Đánh giá tổng kết

Việc đánh giá này được thực hiện sau khi HS tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xong mỗi chủ đề với mục đích xác định xem các em đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được những gì. Kết quả đánh giá tổng kết môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được ghi bằng điểm số kết hợp với nhận xét cụ thể của giáo viên về việc HS đạt được hay chưa đạt được những yêu cầu đã được nêu trong chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Đánh giá là một bộ phận quan trọng của quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cung cấp cho giáo viên, HS, cha mẹ HS và các nhà quản lý thông tin về việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS, biết được những điểm mạnh, sự tiến bộ của các em, cũng như những điểm cần được cải thiện; tạo cơ hội và thúc đẩy quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS, tăng động cơ và động lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Những dữ liệu thu thập được trong quá trình đánh giá đồng thời là cơ sở thực tế để giáo viên cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365
.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới