Đóng lại

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 26/06/2017 1078 lượt xem
Danh sách file (2 files)
  • Tải vềQuyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
  • Tải vềQuy định kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND
Nguồn: Bộ phận XDCB