Đóng lại

Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn thuộc ngân sách Nhà nước năm 2018 do tỉnh quản lý từ số dư dự toán ngân sách cấp tỉnh quản lý năm 2017

Ngày đăng: 14/04/2018 806 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềQuyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn thuộc ngân sách Nhà nước năm 2018 do tỉnh quản lý từ số dư dự toán ngân sách cấp tỉnh quản lý năm 2017
Nguồn: Bộ phận XDCB