Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt Chuyên đề :“Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết”

Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, suốt đời đối với mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện kế hoạch số: 11/KH-SGDĐT, ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 ”. Trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo Trường THPT Lai Vung 1 đã cụ thể hóa việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo gương, đạo đức và phong cách của Bác bằng những kế hoạch, những việc làm thiết thực và thu được nhiều kết quả tích cực.

Trong từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Nhà trường đã triển khai đến toàn trường và yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

Vào đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, Nhà trường đã tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú như: trong các buổi họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện theo tấm gương đạo đức của Người, xây dựng mô hình Quỹ khuyến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khó khăn mua bảo hiểm Y tế), giáo dục đạo đức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chưa ngoan,…

Đ/c Lê Văn Tự – BT.ĐU – Hiệu trưởng phát biểu trong buổi sinh hoạt Chuyên đề

Trong hệ thống tư tưởng của Người bao gồm rất nhiều mặt, tùy theo tình hình, nhiệm vụ thực tế mà các đoàn thể, Chi bộ tổ chức các Chuyên đề sinh hoạt sao cho phù hợp nhất, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Cụ thể, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, dưới sân cờ, Đoàn trường và Chi bộ Xã hội tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết”.

Học sinh kể câu Chuyện “Cái đồng hồ”

Tư tưởng về đại đoàn kết, đây là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đây là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Hầu như những bài viết, bài nói chuyện của Người với đồng bào, đồng chí, với bạn bè, anh em Bác luôn nhắc nhở phải giữ gìn sự đoàn kết, “đoàn kết làm ra sức mạnh”, “đoàn kết là then chốt của thành công”.

Thông qua bài hát ca ngợi về công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam, qua câu chuyện “Cái đồng hồ”, những câu hỏi thi tìm hiểu về tư tưởng “Đại đoàn kết”, về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, được các em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trình bày và tổ chức dưới sân cờ, tạo không khí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập sôi động, vui tươi giúp các em hiểu và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tốt hơn, nhất là tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tính “Đoàn kết” theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu.

Học sinh chăm chú khi nghe sinh hoạt Chuyên đề

Qua câu chuyện “Cái đồng hồ” được tổ chức dưới sân cờ tuy ngắn ngủi nhưng nó đã góp phần  giúp cho giáo viên, học sinh tham dự buổi sinh hoạt hiểu rõ hơn, vận dụng tốt hơn về tư tưởng “Đại đoàn kết” của Người. Dù ở cương vị nào, nhiệm vụ nào chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa các nhân, cục bộ để cùng nhau phấn đấu, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” tất yếu sẽ dẫn đến “Thành công, thành công, đại thành công”.


Tác giả: Trần Minh Trung
Nguồn: Trường THPT Lai Vung 1
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới