Đóng lại

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 07/11/2018 818 lượt xem
Danh sách file (8 files)
  • Tải vềChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
  • Tải vềPhê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi...
  • Tải vềBáo cáo nghiên cứu khả thi mua sắm thiết bị cho các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở
  • Tải vềQuyết định giao chi tiết dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1) năm 2018
  • Tải vềDanh mục phân bổ
  • Tải vềBáo cáo nghiên cứu khả thi...
  • Tải vềDanh mục đơn vị thụ hưởng
  • Tải vềQuyết định Phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị cho các Trường Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và xã điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020
Nguồn: Phòng CNTT