Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Tháp tích cực chuẩn bị triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 21/11/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) mới.

Theo Nghị quyết, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chậm nhất từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông. Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng CT, SGKGDPT mới. Sở GDĐT Đồng Tháp đã tích cực triển khai thực hiện các công việc có liên quan.

Chỉ đạo Trưởng phòng các Phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai 06 chuyên đề về đổi mới CT, SGKGDPT; Thông báo số 1013/TB-BGDĐT đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị. Đối với việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, các đơn vị: Tiếp tục chủ động thực hiện việc rà soát đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý (CBQL) theo lộ trình thực hiện CT, SGKGDPT mới. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá GV và CBQL theo đúng quy định, có biện pháp giải quyết đối với GV và CBQL chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa đạt chuẩn.; bổ nhiệm, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho GV và CBQL. Cử GV và CBQL tham gia tập huấn, bồi dưỡng về CT, SGKGDPT mới theo kế hoạch chung của tỉnh đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, các đơn vị phải chủ động kiểm tra, rà soát và tăng cường tính chủ động, tự chủ trong việc tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để phục vụ đổi mới CT, SGKGDPT mới. Đối với các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 02 buổi/ngày ở tất cả các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong địa bàn. Đối với kinh phí thực hiện đổi mới CT, SGKGDPT: sau khi Bộ GDĐT ban hành văn bản hướng dẫn về kinh phí thực hiện đổi mới CT, SGKGDPT, Sở GDĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán ngân sách, thực hiện và thanh quyết toán đúng quy định. Đồng thời, trong xây dựng dự toán chi hàng năm từ nay đến năm 2024, ưu tiên đảm bảo, bố trí kinh phí để thực hiện việc đổi mới CT, SGKGDPT đúng lộ trình từ tỉnh đến các địa phương. Kết hợp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng GV, CBQL và kinh phí mua sắm SGK, thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016-2020 để thực hiện đổi mới CT, SGKGDPT.

Để tăng cường công tác truyền thông về GDĐT nói chung – về đổi mới CT, SGKGDPT nói riêng, Sở chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2017 truyền thông về GDĐT giai đoạn 2017-2020 và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định; tập trung thực hiện truyền thông về đổi mới CT, SGKGDPT theo định hướng của Bộ, Sở GDĐT; khuyến khích các đơn vị trang bị Báo Giáo dục và Thời đại để GV và CBQL xem, tham khảo. Sở tiếp tục phối hợp với Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về GDĐT địa phương, có thời lượng phù hợp để tập trung truyền thông về đổi mới CT, SGKGDPT. Mở giao diện “Giáo dục Đất Sen hồng thực hiện đổi mới CT, SGKGDPT” trên Website của ngành để đăng tin, ảnh, bài viết có liên quan.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới