Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số vấn đề về dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích hợp ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới (CTGDPT mới) được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), có một số môn được tích hợp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở (THCS).

1. Các môn được dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích hợp ở cấp THCS

1.1. Môn Lịch sử và Địa lý

Trong CTGDPT mới của cấp THCS , Chương trình môn "Lịch sử và Địa lí" được thiết kế theo các phần Lịch sử và Địa lý tương đối độc lập; ở mỗi lớp 7, 8, 9 có 1 chủ đề chung (6-10 tiết).

Vì vậy việc bố trí giáo viên dạy môn này cơ bản giáo viên không thay đổi so với chương trình hiện hành. Đối với các chủ đề chung, 2 giáo viên cùng dạy 1 lớp sẽ phối hợp với nhau để thực hiện.

1.2. Môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên

a) Cấu trúc nội dung

Nguồn: vietnamnet.vn

Với các mạch kiến thức nêu trên, chương trình môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên của các lớp 6, 7, 8, 9 đều có 3 phần tương ứng với kiến thức thuộc lĩnh vực Vật lý, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được sắp xếp theo trình tự thời gian như sau:

- Lớp 6: Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (20%) - Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (38%) - Vật lý (32%);

- Lớp 7: Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (24%) - Vật lý (28%) - Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (38%);

- Lớp 8: Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (31%) - Vật lý (28%) - Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (31%);

- Lớp 9: Vật lý (30%) - Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (31%) - Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (29%).

Trong chương trình đang thực hiện, tổng số tiết của 3 môn Vật lý, Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là 595 tiết; Đối với CTGDPT mới, tổng số tiết của môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên là 560 tiết, giảm 35 tiết so với chương trình hiện hành. Tỷ lệ thời lượng giữa các lĩnh vực có dao động chút ít so với chương trình hiện hành và không ảnh hưởng lớn đến cơ cấu giáo viên.

2. Phân công giáo viên giảng dạy; nhiệm vụ của Tổ chuyên môn; sắp xếp thời khóa biểu

2.1. Phân công giáo viên giảng dạy

"Chất và sự biến đổi của chất": giáo viên Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

"Vật sống" và "Trái đất và bầu trời" lớp 8, 9: giáo viên Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

"Năng lực và biến đổi" và "Trái đất và bầu trời" lớp 6: giáo viênVật lý.

Do thời lượng số tiết của môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên (03 tiết/tuần) ít hơn 35 tiết so với tổng số tiết của các môn Vật lý, Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong chương trình hiện hành nên sẽ không có sự xáo trộn về số lượng giáo viên trong mỗi nhà trường

2.2. Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn (bao gồm giáo viên Vật lý, Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365) phân công giáo viên phụ trách theo chủ đề như trên và dạy đồng thời ở nhiều lớp (thay vì phân công 1 giáo viên/môn/lớp như hiện nay).

Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung vào các chủ đề liên môn để bảo đảm sự phối hợp giữa các giáo viên cùng dạy ở 1 lớp đối với các chủ đề có kiến thức liên quan.

2.3. Xếp thời khóa biểu

Nguồn: vietnamnet.vn

Ở mỗi lớp, các chủ đề thuộc mỗi lĩnh vực Vật lí, Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 do giáo viên có chuyên môn tương ứng phụ trách và được thực hiện gọn trong mỗi nửa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ Việc chia mỗi năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thành 2 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kì (Period), mỗi kì thành 2 nửa (Semester) cũng được thực hiện phổ biến ở các nước trên thế giới.

3. Về kiểm tra, đánh giá

Trong chương trình hiện hành, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh cấp THCS được đánh giá, xếp loại theo “Quy chế đánh giá, xếp loại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh THCS và THPT: ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Quy chế trên không còn phù hợp khi triển khai thực hiện  CTGDPT. Bộ GDĐT đnag nghiên cứu xây dựng lại Thông tư 58 về đánh giá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh để bảo đảm sự phù hợp với CTGDPT mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Kết quả đánh giá của mỗi chủ đề theo phân bố như trên được tính vào kết quả cuối cùng của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo tỷ lệ % tương ứng.

4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình mới

Theo lộ trình, đến năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2021-2022, chương trình áp dụng đến cấp THCS và lần lượt đến năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2024-2025 sẽ áp dụng đến lớp 9.

Như vậy sẽ có 6 năm để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

Bộ GDĐT đã có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên như sau:

- Đối với giáo viên hiện hành, việc bồi dưỡng tập trung vào việc nâng cao năng lực sư phạm của giáo viên để thực hiện tốt phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Trước hết là tập trung bồi dưỡng 25% số giáo viên để dạy lớp 6 và cuốn chiếu cho các năm tiếp theo. Bộ khuyến khích và sẽ có chế độ cho các giáo viên tự nguyện đăng ký tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thêm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phần bổ sung kiến thức chuyên môn để có thể đảm nhận từ 2 phân môn, tiến tới đảm nhận toàn bộ chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

- Đối với đào tạo giáo viên mới, các trường sư phạm đã xây dựng chương trình đào tạo giáo viên cấp THCS để dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên và môn Lịch sử và Địa lý. Giáo viên mới sẽ thay dần khi giáo viên hiện hành nghỉ hưu./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới