Đóng lại

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

Ngày đăng: 31/10/2018 812 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềQuyết định 1477/QĐ-UBND-HC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
Mô tả:

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh