Đóng lại

Công khai tài chính năm 2018

Ngày đăng: 19/01/2018 934 lượt xem
Danh sách file (4 files)
  • Tải vềQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
  • Tải vềPhụ lục công khai phương án phân bổ dự toán các đơn vị trực thuộc năm 2018
  • Tải vềPhụ lục kèm theo quyết định công khai dự toán
  • Tải vềPhụ lục dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2018
Nguồn: Phòng KHTC