Đóng lại
Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ  ngành Giáo dục Đồng Tháp năm 2019

Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Đồng Tháp năm 2019

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Sở GDĐT, Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Giáo dục đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nâng cao kiến thức về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục năm 2018

Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục năm 2018

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Sở GDĐT, Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành giáo dục tỉnh nhà đã tiến hành Hội nghị Sơ kết hoạt động VSTBPN của ngành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Văn bản mới