Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chiều ngày 19/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo công bố dự thảo chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới.

 

Đại diện Bộ Giáo dục - đào tạo cung cấp thông tin tại buổi công bố dự thảo

          chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới chiều 19-1 (Ảnh: Nguyễn Khánh)

 

1. Những điểm chung

Tại buổi họp báo, GS. Nguyễn Minh Thuyết – Tổng Chủ biên CTGDPT mới  cho biết, so với hiện hành chương trình các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có nhiều điểm mới, chú trọng việc hình thành và phát triển năng lực cho người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đặc biệt là năng lực áp dụng kiến thức, kỹ năng đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được vào giải quyết vấn đề của thực tiễn. Từ các năng lực đó, mỗi môn xác định nội dung và yêu cầu cần đạt riêng. Chương trình các môn về cơ bản đã giảm tải so với hiện hành. Kiến thức hàn lâm, lắt léo, chỉ phục vụ việc thi cử được giảm bớt. Ví dụ ở chương trình môn Toán mới, nội dung về Số phức, Đa thức… chưa có nhiều giá trị thiết thực với cuộc sống sẽ không còn. Việc tổ chức lại nội dung các môn theo cấu trúc đồng tâm (các lớp/cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên sẽ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lại và nâng cao kiến thức lớp dưới); tích hợp một số môn thành một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; thay đổi phương pháp giảng dạy để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh được hoạt động nhiều hơn… cũng là cách giảm tải cho chương trình.

Căn cứ Chương trình tổng thể đã được thông qua hồi tháng 7/2017, Ban Phát triển các chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã xây dựng dự thảo chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 với 20 môn, trong đó các môn sẽ có mộ số nội dung đổi mới. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến công luận trong ​2 tháng, sau đó ban soạn thảo bổ sung, hoàn thiện trước khi công bố chính thức. CTGDPT mới dự kiến sẽ được bắt đầu triển khai trên cả nước từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020 với lớp 1 cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (TH) từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021, lớp 6 của cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở (THCS) và từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2021-2022 với lớp 10 của cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT).

Trong CTGDPT mới,  các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hiện nay sẽ, được đổi thành các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới và được phân chia thành 2 loại: Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động bắt buộc và môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự chọn:  Ở cấp TH, các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2). Ở cấp THCS, các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật; môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2. Ở cấp THPT, các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được lựa chọn: theo nhóm Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Nghệ thuật).Các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Trong CTGDPT mới, Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc xuyên suốt tất cả 3 cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

2. Một số vấn đề về Chương trình các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365
2.1. Môn Tiếng Việt – Ngữ văn

Môn Tiếng Việt – Ngữ văn trong CTGDPT mới được xây dựng xuất phát từ các phẩm chất và năng lực cần có của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để lựa chọn nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.  Đây là điểm khác biệt nhất so với các chương trình trước đây.

2.2. Môn Lịch sử và Địa lý

Ở lớp 4,5 (cấp TH) và cấp THCS, môn Lịch sử và Địa lý là một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chung.

a) Môn Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5 có mục tiêu giúp HS hình thành các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm);Các năng lực chung (tự chủ và tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và các năng lực chuyên môn của lịch sử và địa lý (năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội; năng lực quan sát, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; năng lực vận dụng các kiến thức lịch sử và địa lý vào thực tiễn) để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác cũng như để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập suốt đời.

b) Chương trình môn Lịch sử và Địa lý ở cấp THCS thể hiện ở ba mức độ tích hợp nội dung Lịch sử và Địa lý: Tích hợp nội môn (trong từng nội dung giáo dục Lịch sử và giáo dục Địa lý);  tích hợp nội dung Lịch sử trong những phần phù hợp của bài Địa lý và tích hợp nội dung Địa lý trong những phần phù hợp của bài Lịch sử, nhằm tạo ra sự đối chiếu, tương tác tốt nhất giữa các kiến thức của hai phân môn và tích hợp tạo thành chủ đề chung. Điểm khác cơ bản so với chương trình hiện nay là nếu như chương trình và sách giáo khoa Lịch sử hiện nay viết riêng lịch sử thế giới, sau đó là lịch sử Việt Nam thì nội dung Lịch sử trong chương trình mới ở trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở lấy trục lịch đại (thời gian làm trục xuyên suốt, vì thế, ở mỗi giai đoạn lịch sử đều cố gắng thiết kế nội môn theo mô hình: thế giới – khu vực – Việt Nam – lịch sử địa phương. Trong đó lấy lịch sử Việt Nam làm trọng tâm, chiếm 60% thời lượng của chương trình.

c) Ở cấp THPT, Lịch sử và Địa lý là hai môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 riêng

Lịch sử là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của HS, thuộc nhóm môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội.  Điểm mới so với chương trình hiện hành là trục phát triển chính của Chương trình môn Lịch sử là hệ thống các chủ đề và chuyên đề về những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam, nhằm mục tiêu nâng cao và mở rộng kiến thức thông sử mà tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đã được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở.

Chương trình môn Địa lý được thiết kế theo ba mạch: đại cương, thế giới, Việt Nam từ lớp 10 đến lớp 12 gồm cả kiến thức về địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội; phát triển, mở rộng và nâng cao nội dung địa lý đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở.

2.3. Môn Giáo dục công dân

Nội dung chủ yếu của môn Giáo dục công dân là giáo dụccho HS đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật và kinh tế.
Ở cấp TH và THCS, nội dung môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thói quen, nề nếp cần thiết trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.

2.4. Môn Toán

 Môn Toán là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc và được phân chia theo hai giai đoạn:

- Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, môn Toán giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh(HS) nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lý, quy tắc toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở các trình độ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. 

- Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, môn Toán giúp HS có cái nhìn tương đối tổng quát về Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hiểu được vai trò và những ứng dụng của Toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự mình tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong suốt cuộc đời.

2.5. Môn Tự nhiên và Xã hội (Lớp 1,2,3) và Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (Lớp 4,5)

a) Môn Tự nhiên và xã hội sẽ tập trung vào 6 chủ đề là gia đình, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời. So với chương trình hiện hành, chương trình Tự nhiên và xã hội mới tinh giản một số nội dung khó hoặc sẽ được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở ngay các lớp đầu của cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, đồng thời cập nhật hoặc đưa vào một số nội dung mới thiết thực với HS: Không dạy các nội dung về đơn vị hành chính (làng, xã/phường; huyện/quận; tỉnh/thành phố) và các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp,…. ở tỉnh/thành phố.

b) Môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bao gồm 6 chủ đề là: chất; năng lượng; thực vật và động vật; nấm, vi khuẩn, virus; con người và sức khỏe; sinh vật và môi trường. Những chủ đề này được phát triển từ lớp 4 đến lớp 5. So với chương trình hiện hành, chương trình tinh giản một số nội dung chồng chéo với môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác hoặc sẽ được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở ngay các lớp đầu của cấp THCS.

2.6. Môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Tự nhiên Cấp THCS)

Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được xây dựng và phát triển trên cơ sở của Vật lý, Hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Trái Đất,... Đối tượng nghiên cứu của Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên là các sự vật, hiện tượng, quá trình, các thuộc tính cơ bản về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên.

2.7. Các môn Vật lý, Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (Cấp THPT)

a) Ở cấp THPT, trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang bị cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, chương trình môn Vật lý lựa chọn phát triển những vấn đề cốt lõi thiết thực nhất, đồng thời chú trọng đến những vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kỹ thuật, khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ.

b) Chương trình môn Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cấp THPT gồm 3 mạch nội dung cốt lõi : Kiến thức cơ sở hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chung; Kiến thức Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vô cơ và kiến thức Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hữu cơ. Trục phát triển chính của Chương trình môn Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là hệ thống các chủ đề và chuyên đề về kiến thức cơ sở hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chung về cấu tạo chất và quá trình biến đổi hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

c) Chương trình môn Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sẽ bao quát các cấp độ tổ chức sống gồm phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái, sinh quyển. Mỗi cấp độ tổ chức sống bao gồm cấu trúc, chức năng; mối quan hệ giữa cấu trúc, chức năng và môi trường sống.

2.8. Môn ngoại ngữ

Các ngoại ngữ được dạy trong CTGDPT mới là : tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Trong đó, tiếng Anh là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Nội dung cốt lõi của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).  Các kỹ năng ngôn giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ đề và chủ điểm phù hợp với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phổ thông nhằm giúp các em khi kết thúc cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt được năng lực giao tiếp bậc 1, khi kết thúc bậc trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở đạt được bậc 2 và khi kết thúc cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GDĐT).

2.9. Môn Công nghệ 

Trong CTGDPT mới, HS được giáo dục các nội dung về công nghệ từ lớp 3 đến lớp 12 thông qua môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ ở cấp TH và môn Công nghệ ở cấp THCS và THPT. Công nghệ là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc trong giai đoạn giáo dục cơ bản, là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lựa chọn thuộc nhóm Công nghệ và Nghệ thuật trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

2.10. Môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong CTGDPT mới có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho HS khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa; hỗ trợ đắc lực cho các em tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và tập nghiên cứu; tạo cơ sở vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới.

2.11 Môn Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12, đảm nhiệm một trong bốn mặt giáo dục Đức, Trí, Thể, Mỹ. Nội dung của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 này sẽ được chia thành hai giai đoạn cơ bản: Giai đoạn giáo dục cơ bản (ở cấp TH và THCS). Chương trình triển khai theo 4 mạch: Đội hình đội ngũ; Vận động cơ bản; Bài tập thể dục; Thể thao tự chọn. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

2.12. Môn Âm nhạc

Trong CTGDPT mời, môn Âm nhạc có các thay đổi chủ yếu: Chương trình được mở rộng về phạm vi đối tượng giáo dục, lần đầu tiên được dạy ở trường THPT; Chương trình được hoàn thiện về nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, lần đầu tiên nội dung nhạc cụ và hợp xướng được đưa vào chương trình; Chương trình vừa có nội dung tích hợp (lý thuyết âm nhạc), vừa có nội dung phân hóa (nhạc cụ); vừa là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc (từ lớp 1 đến lớp 9), vừa là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Chương trình có hướng mở, để tác giả sách giáo khoa và giáo viên vận dụng linh hoạt, tránh quá tải; Chương trình tập trung phát triển năng lực thẩm mỹ và năng lực âm nhạc, với 4 thành phần: thể hiện âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, phân tích và đánh giá âm nhạc, sáng tạo và ứng dụng âm nhạc; Chương trình có những đổi mới về phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, ví dụ đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay, bộ gõ cơ thể, hát bè,...; Chương trình có điều chỉnh tên một vài nội dung, ví dụ: hát, đọc nhạc, thường thức âm nhạc, câu chuyện âm nhạc,...

2.13. Môn Mỹ thuật

Trong CTGDPT mới, giáo dục mỹ thuật được thực hiện dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở cả ba cấp và được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản: Mỹ thuật là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề: Mỹ thuật là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của HS.

2.14. Hoạt động trải nghiệm/ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Trong CTGDPT mới, Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp TH, gọi là Hoạt động trải nghiệm; ở cấp THCS và THPT được gọi là Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
 
Chương trình Hoạt động trải nghiệm bao gồm các nội dung hoạt động: Hoạt động phát triển cá nhân, Hoạt động lao động, Hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp.  Bốn nội dung hoạt động này được thực hiện thông qua bốn loại hoạt động chủ yếu: Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới