Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí qua ngân hàng

Ngày 01/01/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Ảnh minh họa từ Internet

Với  mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể định hướng đến năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, năm 2020 phấn đấu đạt mục tiêu cải thiện thứ bậc trên các bảng xếp hạng như sau:

- Môi trường kinh doanh theo xếp hạng EoDB (của WB)[6] lên 10 bậc.
- Năng lực cạnh tranh theo xếp hạng GCI 4.0 (của WEF)[7] lên 5 bậc.
- Đổi mới sáng tạo theo xếp hạng GII (của WIPO)[8] lên 3 - 4 bậc.
- Chính phủ điện tử (của UN)[9] lên 10 - 15 bậc.

Một trong bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được liệt kê là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo tất cả trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đến hết năm 2020, 100% trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí qua ngân hàng; khuyến khích các trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để kết nối, chia sẻ thông tin với ngân hàng, thực hiện thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí bằng phương thức điện tử.


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn: Phòng KHTC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới