Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật giai đoạn 2018-2025

Ngày 29/10/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1438/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật (TEKT) tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 với các nội dung chính:

1. Đối tượng và phạm vi thực hiện

Trẻ em khuyết tật trên phạm vi toàn quốc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Đến năm 2025, TEKT được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em của TEKT.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2018-2020, phấn đấu: 70% TEKT được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 50% TEKT được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc TEKT được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ TEKT tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 50% các tỉnh, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ TEKT.

Giai đoạn 2018-2020, phấn đấu: 90% TEKT được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 70% TEKT được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc TEKT được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ TEKT tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 90% các tỉnh, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ TEKT.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1. Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ TEKT tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

3.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để hỗ trợ TEKT được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

3.3. Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ.

3.4. Trợ giúp TEKT được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

3.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ TEKT tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

3.6. Đẩy manh hợp tác quốc tế.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí chi trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp - chinhphu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới