Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nội dung về tuyển sinh quân sự năm 2020

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng hệ quân sự trong quân đội năm 2020". Tài liệu nhằm cung cấp cho các đơn vị, địa phương, nhà trường, quân nhân, thanh niên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội những thông tin về ngành, nghề đào tạo, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển sinh... vào các trường trong quân đội

1. Các trường Quân đội tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự năm 2020

1.1. Đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự

Quân đội có 17 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự; Học viện Quân y; Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự; Học viện Phòng không -- Không quân; Học viện Hải quân; Học viện Biên phòng; Học viện Hậu cần; Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Trần Quốc Tuấn); Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Nguyễn Huệ); Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Chính trị); Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Ngô Quyền); - Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Thông tin liên lạc); Trường Sĩ quan Pháo binh; Trường Sĩ quan Không quân; Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp; Trường Sĩ quan Đặc công; Trường Sĩ quan Phòng hóa.

1.2. Đào tạo cao đẳng quân sự

Có 02 trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân (đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không); Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô (đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô).

2. Phương thức tuyển sinh của các trường quân đội năm 2020

Năm 2020, thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; tất cả 18 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường sĩ quan, trường cao đẳng trong Quân đội có tuyển sinh đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự đều tổ chức xét tuyển vào đào tạo theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT), thực hiện xét tuyển từ kết quả Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia năm 2020.

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự các trường quân đội phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Từ ngày 01/3 đến 25/5/2020 (đã được điều chỉnh theo Công văn số 07/TSQS - NT ngày 26/02/2020), Ban TSQS cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức sơ tuyển cho các em có nguyện vọng dự tuyển vào các trường Quân đội.

3. Điểm khác biệt của thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội với đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài Quân đội

Điểm khác biệt lớn nhất của thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội và đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài Quân đội là thí sinh phải qua sơ tuyển:

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Hồ sơ sơ tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành thống nhất, gồm: 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch (do cán bộ tuyển sinh quân sự cấp huyện và đơn vị đi thẩm tra); 1 phiếu khám sức khoẻ (do Hội đồng khám tuyến sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện và đơn vị khám); 3 phiếu đăng ký sơ tuyển (do thí sinh tự khai, có xác nhận của Ban TSQS cấp huyện, đơn vị cấp trung đoàn); Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, nộp 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ, đúng quy định. Thí sinh không phải nộp bản sao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ THPT.

5. Những việc thí sinh tham gia sơ tuyển phải thực hiện

Khi tham gia sơ tuyển, thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai và trực tiếp đến nộp hồ sơ sơ tuyển cho Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội) hoặc cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ) theo đúng thời gian quy định. Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu; chụp ảnh để dán vào hồ sơ sơ tuyển; khám sức khỏe sơ tuyển do Ban TSQS cấp huyện hoặc cấp trung đoàn tổ chức.

6. Địa điểm khám sức khỏe sơ tuyền

6.1. Đối với thí sinh là quân nhân

Khám sức khỏe (khám lâm sàng) tại các bệnh viện Quân đội thuộc tuyến của đơn vị quân nhân đăng ký dự thi; trường hợp đơn vị ở xa các bệnh viện Quân đội việc khám sức khỏe thực hiện tại Hội đồng khám sức khỏe của đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên; đối với các đơn vị ở xa tuyến trung đoàn, đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, không có điều kiện khám sức khỏe cho quân nhân tại các đơn vị thuộc tuyến, cho phép khám sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện nơi đóng quân.

Trường hợp cần khám chuyên khoa hoặc làm các xét nghiệm, do bác sĩ khám chỉ định và thực hiện tại các bệnh viện Quân đội.

6.2. Đối với thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội:

Do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện khám: khám lâm sàng và kết luận sức khỏe theo 8 chỉ tiêu quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

7. Thời gian sơ tuyển năm 2020

Thực hiện theo Công văn số 07/TSQS - NT ngày 26/02/2020 của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, thời gian sơ tuyển được điều chỉnh như sau: Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển cho thí sinh từ ngày 01/3 đến ngày 25/5/2020.

Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt:  Đợt 1 vào tuần 4 tháng 4 năm 2020; Đợt 2 vào tuần 2 tháng 5 năm 2020.

Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (25/5/2020), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

8. Lệ phí sơ tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BQP ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn một số chế độ chi tiêu cho hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội. Lệ phí sơ tuyển là: 50.000 đồng. Lệ phí hồ sơ sơ tuyển là: 4.500 đồng.

9. Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội

Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội, gồm:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm 2020); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm 2020).

- Nam thanh niên ngoài Quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế).

- Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân được đăng ký dự tuyển vào: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự và Học viện Hậu cần.

10. Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ

Theo Quy định của Bộ Quốc phòng, chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ như sau: Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự; Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại Học viện Kỹ thuật quân sự; Tuyển không quá 10% chỉ tiêu đào tạo ngành Tài chính vào đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần. Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất 02 thí sinh.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới