Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nội dung về tuyển sinh quân sự năm 2020 (>>tiếp theo)

21. Điểm chuẩn tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển

Theo quy định của Bộ Quốc phòng:

- Các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường có xét tuyển đồng thời 02 Tổ hợp xét tuyển: A00 và A01: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cả 2 tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

- Học viện Quân y thực hiện một điểm chuẩn chung cho cả 2 tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A00 (Toán, Lí. Hóa).

- Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng thí sinh nam hoặc đối tượng thí sinh nữ đối với các ngành xét tuyển đồng thời các tổ hợp sau: Tổ hợp D01 và D02 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga; tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

- Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan Chính trị: Thực hiện điểm chuẩn riêng cho từng tổ hợp xét tuyển.

22. Quy định về điểm chuẩn của thí sinh khu vực phía Nam

Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện: Có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) 3 năm liên tục trở lên, tính đến năm dự tuyển; Có ít nhất một năm lớp 12 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại các tỉnh phía Nam.

23. Tiêu chí phụ trong xét tuyển của các trường Quân đội

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

23.1. Tiêu chí 1

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển;

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau: Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2) thì thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển;  Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Phòng hóa: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

23.2. Tiêu chí 2

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau: Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

23.3. Tiêu chí 3

Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng 13 bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh (trừ trường Sĩ quan Phòng hóa) thì thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển;

- Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau: Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

23.4. Xử lý khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định”.

24. Việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Các trường sau khi xét tuyển đợt 1, số lượng vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu, thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Quốc phòng.

Nếu được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đủ các điều kiện sau: Đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hệ quân sự tại 01 trường Quân đội và được trường tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển thông báo đủ tiêu chuẩn dự tuyển; Tham dự Kỳ thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển); Không trúng tuyển nguyện vọng 1 và có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, tổ hợp môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung; Trong thời gian quy định, nộp đủ hồ sơ xét tuyển về trường có tuyển nguyện vọng bổ sung.

25. Theo dõi kết quả tuyển sinh quân sự

Các trường công bố kết quả xét tuyển của thí sinh (danh sách theo thứ tự cao trên, thấp dưới), trên Trang Thông tin điện tử (website) của trường, Trang Thông tin điện tử của Cục Nhà trường/BTTM (http://nhatruongquandoi.bqp), Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng (http://bqp.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội.

26. Thời gian nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của thí sinh trúng tuyển

Theo quy định, Giám đốc (Hiệu trưởng) các trường chịu trách nhiệm thông báo kết quả tuyển sinh và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo quyết định điểm chuẩn của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Thời gian nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nguyện vọng 1 xong trước ngày 05 tháng 9 hằng năm (nếu Bộ GDĐT điều chỉnh lịch công tác tuyển sinh so với năm 2019, Ban TSQS Bộ Quốc phòng sẽ có thông báo cụ thể).

27. Khám sức khỏe sau khi nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Các trường tổ chức khám tuyển sức khỏe cho số thí sinh trúng tuyển nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngay trong tuần đầu về trường nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Việc khám sức khoẻ do Hội đồng khám sức khoẻ tuyển sinh quân sự các bệnh viện Quân đội thực hiện theo sự phân công của Cục Quân y.

Sau 15 ngày, kể từ ngày thí sinh nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (theo thời gian quy định trong giấy báo nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365), các trường phải thông báo kết luận về phân loại tiêu chuẩn sức khỏe đến thí sinh đã nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 biết, làm thủ tục trả về địa phương đối với các thí sinh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

28. Việc tuyển chọn gửi đi đào tạo ở các trường ngoài Quân đội và gửi đi đào tạo ở nước ngoài

Theo kế hoạch hàng năm, Bộ Quốc phòng đều tuyển chọn các thí sinh trúng tuyển, đạt kết quả cao gửi đi đào tạo ở các trường ngoài Quân đội và gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Số lượng gửi đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo kế hoạch từng năm của Bộ Quốc phòng.

29. Quyền lợi của thí sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội

Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được Quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập;

Sau từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo quy định;

Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được giám đốc, hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp; văn bằng tốt nghiệp cấp cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên khi tốt nghiệp ra trường là bằng đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc hệ thống văn bằng quốc gia, mẫu văn bằng do Bộ GDĐT phát hành;

Học viên tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan và phân công công tác. Những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

30. Nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội

Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của nhà trường. Trong trường Quân đội, ngoài việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường;

Tất cả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên sĩ quan đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau tốt nghiệp. Bộ Quốc phòng phân công công tác căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới