Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nội dung về tuyển sinh quân sự năm 2020 (tiếp theo)

11. Khu vực tuyển sinh của các trường Quân đội

Có 16/18 trường Quân đội tuyển thí sinh trong cả nước (trừ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2).

- Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc.

- Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam. Thí sinh dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam theo quy định, đồng thời phải có ít nhất một năm lớp 12 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại các tỉnh phía Nam. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông của Bộ GDĐT, phải có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam theo quy định, đồng thời phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và tốt nghiệp trung cấp tại các tỉnh phía Nam.

12. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, để được đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội, các thí sinh phải đủ điều kiện tiêu chuẩn về: Lý lịch chính trị; Sức khỏe; Độ tuổi; Văn hóa.

12.1. Tiêu chuẩn về lý lịch chính trị

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thí sinh phải đủ các tiêu chuẩn sau: Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 05/2020/TT-BQP ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Có phẩm chất đạo đức tốt, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trường hợp quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

12.2. Tiêu chuẩn về sức khỏe

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư tuyển sinh, các trường Quân đội tuyển chọn các thí thí sinh phải đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYTBQP), theo các chỉ tiêu: Thể lực (trừ chiều cao, cân nặng có quy định riêng); mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng); tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt; nội khoa; tâm thần kinh; ngoại khoa; da liễu và sản phụ khoa đối với nữ (nếu có).

b) Một số tiêu chuẩn quy định riêng, như sau:

Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng - Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa:

- Về Thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt sức khoẻ Điểm 1 theo quy định tại Mục I/Phụ lục 1/ Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên).

- Về Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, gồm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự; Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không - Không quân:

- Về Thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt sức khoẻ Điểm 1 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư 7 liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên).

- Về Mắt: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1 theo quy định tại Khoản 1 Mục II Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên.

Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập đối với trẻ mẫu giáo, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường: Được lấy chiều cao từ 1,60 m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Đối tượng đào tạo sĩ quan của các quân, binh chủng nếu tuyển chọn sức khỏe theo các tiêu chuẩn riêng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung.

Tuyển sinh phi công tại Trường Sĩ quan Không quân, chỉ tuyển chọn thí sinh đã được Quân chủng Phòng Không - Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự.

12.3. Quy định về độ tuổi của thí sinh đăng ký dự tuyển

Độ tuổi của thí sinh, tính đến năm dự tuyển, được quy định như sau :

- Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

12.4. Quy định về trình độ văn hóa

Về trình độ văn hóa của thí sinh đăng ký dự tuyển, Bộ Quốc phòng quy định như sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông theo quy định.

13. Việc đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh sơ tuyển

Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội phải tham gia sơ tuyển và đăng ký tham dự Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia trong năm đăng ký dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển vào đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng theo quy định của Bộ GD ĐT.

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Mua hồ sơ và đăng ký tham dự Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia tại địa điểm do các Sở GDĐT quy định.

- Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký tham dự Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia tại địa điểm của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước) do các sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân quy định.

14. Tổ hợp xét tuyển của các trường Quân đội

Theo quy định tại Điều 27, Thông tư tuyển sinh, trong tuyển sinh vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự, các trường Quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm:  Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá); Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hoá, Sinh); Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa); Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga); Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Quy định cụ thể về tổ hợp xét tuyển của các trường: Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và B00;Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A01 và C00; Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, 9 D04 và A00, A01; Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00, C00 và D01; Các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

15: Thực hiện đăng ký xét tuyển

Các trường trong Quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào trường thí sinh đăng ký.

- Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia theo quy định của Sở GDĐT kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường;

- Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại trường Quân đội nộp hồ sơ sơ tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.

16. Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội

Sau khi có kết quả thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần theo quy định của Bộ GDĐT.

Đối với việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội, cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo nhóm trường như sau:

- Nhóm 1: Gồm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, PK-KQ (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

- Nhóm 2: Gồm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự, PK-KQ (hệ Kỹ sư hàng không).

17. Quy định về xét tuyển nguyện vọng 1 của các trường Quân đội

Các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc trường cùng nhóm xét tuyển (trong nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 1) và được trường tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển thông báo đủ điều kiện sơ tuyển;

Không xét tuyển đối với các thí sinh: Không có hồ sơ sơ tuyển hoặc không đủ điều kiện sơ tuyển; Nguyện vọng đăng ký xét tuyển không phải là nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); nộp hồ sơ xét tuyển vào trường không cùng nhóm trường được đăng ký xét tuyển; Không nộp hoặc nộp không đủ hồ sơ xét tuyển, không đúng thời gian quy định; đăng ký không đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

18. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển của thí sinh gồm: Tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (các trường có quy định bài thi/môn thi chính, bài thi/môn thi chính nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ GD & ĐT) và điểm ưu tiên.

19. Việc tổ chức xét tuyển của các trường Quân đội

Sau khi kết thúc thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường Quân đội khai thác thông trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường. Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, các trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

20. Điểm chuẩn tuyển sinh theo đối tượng và khu vực

Theo quy định của Bộ Quốc phòng:

- Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội, thực hiện điểm chuẩn riêng theo 2 miền Bắc - Nam hoặc theo từng quân khu.

- Một số quy định riêng:  Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành đào tạo ngoại ngữ: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng nam, nữ trong cả nước; Trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung cho thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Nam.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới