Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để phòng, chống Covid – 19

Ngày 12/3/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH yêu cầu tăng cường dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để phòng, chống Covid-19.

Theo nội dung Công văn, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phổ thông, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên giáo dục thường xuyên tạm thời nghỉ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tiếp tục tăng cường các hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, truyền hình. Cụ thể:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018 để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình, một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường lựa chọn công cụ dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet có chất lượng. Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Sư phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ miễn phí các nhà trường tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet (thông tin liên hệ có tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với sở giáo dục và đào tạo để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong đó, lưu ý lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và khung giờ phát sóng trên truyền hình bảo đảm chất lượng, phù hợp với chương trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của các đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Chủ động liên hệ với các địa phương đã triển khai chương trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình để tham khảo, sử dụng hoặc tiếp sóng cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tại địa phương tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; chia sẻ các chương trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình của địa phương mình với các địa phương khác. Xây dựng lịch phát sóng cụ thể trên truyền hình đối với từng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và phổ biến tới toàn thể tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, giáo viên và gia đình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; báo cáo lịch phát sóng về Bộ GDĐT (qua Cục Công nghệ thông tin để đưa lên Cổng thông tin của Bộ GDĐT).

- Chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập theo nội dung bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện các buổi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có biện pháp quản lý hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh qua internet, trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập đã giao cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

- Chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tham khảo lịch phát sóng các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (do Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).

Khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lại, chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và điều chỉnh kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong chương trình theo quy định.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học và Cục Công nghệ Thông tin) để kịp thời giải quyết./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới