Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về điều chỉnh xếp hạng đối với danh sách ứng viên môn Kỹ thuật công nghiệp đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016

Ngày 06 tháng 10 năm 2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp đã ra Thông báo số 66/TB-SGDĐT về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện để xét tuyển viên chức năm 2016, đồng thời kèm theo Thông báo là danh sách chỉ tiêu tuyển dụng viên chức và danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đã xếp theo thứ hạng từ cao xuống thấp.

Qua xem xét lại hồ sơ tuyển dụng của các ứng viên và căn cứ Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-UBND-HC 05 tháng 8 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng tuyển dụng thống nhất xem xét điều chỉnh xếp hạng đối với danh sách ứng viên môn Kỹ thuật công nghiệp đủ điều kiện xét tuyển như sau:
- Số thứ tự 2, từ xếp hạng 2 thành xếp hạng 3;
- Số thứ tự 3, từ xếp hạng 3 thành xếp hạng 2.

Lý do điều chỉnh: theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nêu trên, ứng viên Phạm Thị Kim Xoàn có hộ khẩu tỉnh An Giang phải xếp hạng sau ứng viên có hộ khẩu tỉnh Đồng Tháp.

* Nội dung Thông báo số 118/TB-SGDĐT ngày 02/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GDĐT
   Danh sách xếp hạng đối với ứng viên môn Kỹ thuật công nghiệp (sau điều chỉnh)

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Quyết định 767/QĐ-UBND-HC ngày 05/8/2015 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 


Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới