Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc cùng Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

Thực hiện Quyết định số 324-QĐ/TU ngày 03/02/2017 của Tỉnh ủy Đồng Tháp, Sáng ngày 17/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã làm việc cùng Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy về giám sát đối với đồng chí Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05); việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 trong ngành GDĐT (Chỉ thị số 42).

w1
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Liêm đã báo cáo cụ thể công tác lãnh chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 42 đối với cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên trong toàn ngành GDĐT. Trong đó, công tác đẩy mạnh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành đã được thực hiện nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 02/02/2017 để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg trong toàn ngành giai đoạn 2017 -2020, đã triển khai quán triệt trong Hội nghị sơ kết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ 1 của Ngành, chỉ đạo Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 một cách cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Sở GDĐT cũng đã hướng dẫn cụ thể các đơn vị cơ sở thực hiện lồng ghép, tích hợp việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh các trường mầm non, phổ thông thông qua các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (Đạo đức, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật và giáo dục ngoài giờ). Tổ chức tọa đàm, kể chuyện, sinh hoạt dưới cờ... về giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường gắn với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để định hướng nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Liêm cũng đã thông tin thêm một số nội dung đột phá sẽ được triển khai trong thời gian tới như từ năm 2017, Sở GDĐT thường xuyên đăng tin, bài về gương người tốt và mô hình hay của cán bộ quản lý, giáo viên, tập thể cơ sở giáo dục về tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo Bác trên trang Web của Sở GDĐT; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thuyên chuyển, tuyển dụng viên chức ngành, đảm bảo khách quan, công bằng, hạn chế đến mức thấp nhất các biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra; Sở GDĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UB ngày 04 tháng 01 năm 2017 Quy định dạy thêm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Một trong những nội dung quan trọng là gắn kết trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong dạy thêm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thêm (nếu có); từ đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2016 – 2017, giáo viên không trực tiếp thu các khoản đóng góp đầu năm của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, nhằm khẳng định hình ảnh, uy tín của người thầy; quyết định đấu thầu công khai tất cả việc sửa chữa công trình trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 do Sở GDĐT quản lý, góp phần minh bạch hóa 100% việc quản lý thực hiện các dự án do Sở GDĐT làm chủ đầu tư...
 

w2
Đồng chí Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT
phát biểu tại buổi làm việc

 
Thực hiện các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 42, Sở GDĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác này trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 về công tác tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên và Chương trình phối hợp liên tịch với Đoàn TNCS HCM hằng năm cho các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, việc xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ; việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các môn đạo đức, giáo dục công dân trong giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; việc giảng dạy lịch sử, địa lý địa phương; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365... cũng đã được báo cáo và chia sẻ tại buổi làm việc.
 
w3
Bà Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh,
Trưởng Đoàn Giám sát Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 
Sau khi nghe báo cáo và những đề xuất, kiến nghị và giải trình những vấn đề Đoàn Giám sát Tỉnh ủy trao đổi, Bà Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 42 của người đứng đầu ngành GDĐT. Nhiều hoạt động và giải pháp đã được thực hiện rất hiệu quả như cụ thể hóa hai Chỉ thị trong triển khai sâu rộng trong toàn ngành;  tuyên truyền sâu rộng trên trang Web của Sở GDĐT; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; lồng ghép, tích hợp giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tất cả các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhất là các môn khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội và nhân văn: đạo đức, giáo dục công dân, lịch sử, văn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365…Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa sức lan tỏa của các Chỉ thị đến với cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành cần có nhiều phương thức sáng tạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 42 tốt hơn nữa. Cụ thể hơn từng vấn đề, Bà Lê Thị Kim Loan đề nghị: Tiếp tục đưa Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào các phong trào, các cuộc vận động của ngành; tăng cường các hoạt động của các cơ sở giáo dục như tổ chức tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ... tuyên truyền Chỉ thị số 42; đưa nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chuyên đề tuy nhiên cần gợi mở nội dung để từng đảng viên thảo luận và tự rút ra bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kinh nghiệm vận dụng có hiệu quả vào công việc mình đang phụ trách; cụ thể hóa quy định nêu gương của người đứng đầu, bộ quy tắt ứng xử của ngành GDĐT tỉnh Đồng Tháp; cần đổi mới phương pháp giảng dạy khi tích hợp Chỉ thị số 05 vào giảng dạy các môn khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội. Ngoài ra, cần phối hợp tốt với các Sở, Ngành liên quan để nắm bắt kịp thời và xử lý tốt các phát sinh xảy ra tại các cơ sở giáo dục, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Đại diện ngành GDĐT, đồng chí Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn Giám sát Tỉnh ủy đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện sát sao những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành GDĐT trong thời gian tới. 

 

Tác giả: Nguyễn Trí Phú – Sở GDĐT Đồng Tháp
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới