Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện sáng kiến kinh nghiệm và khen thưởng từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018

Thực hiện “Quy định về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” được ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 281/QĐ-UBND.HC ngày 21/3/2018“ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp”; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện đối với các Phòng GDĐT kể từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018.

Theo đó, đối với việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, Trưởng phòng các Phòng GDĐT căn cứ vào: “Quy định về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”;  Khoản 2, Điều 10 và Khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục để trao đổi với Phòng Nội vụ, trình UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định thực hiện thống nhất trên địa bàn.

Đối với việc khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân và công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Phòng GDĐT để có tỷ lệ tương ứng. Cụ thể, căn cứ vào kết quả thẩm định, xếp hạng thi đua của Sở GDĐT, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét khen thưởng như sau:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân: Phòng GDĐT xếp hạng từ 1-3: không quá 5% tổng số cán bộ, giáo viên của toàn huyện, thị xã, thành phố; Xếp hạng từ 4-6: không quá 4%; Xếp hạng từ 7-9: không quá 3% và xếp hạng từ 10-12: không quá 2%.

- Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Bằng khen của UBND tỉnh đối với tập thể: Phòng GDĐT xếp hạng từ 1-3: không quá 50% tập thể đủ tiêu chuẩn của toàn huyện, thị xã, thành phố; Xếp hạng từ 4-6: không quá 40%; Xếp hạng từ 7-9: không quá 30%; Xếp hạng từ 10-12: không quá 20%.

Để thuận tiện trong việc xét khen thưởng, Sở GDĐT cũng yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT tham mưu với UBND địa phương đề nghị tặng Bằng khen không quá 5% tổng số cán bộ, giáo viên; danh sách cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen phải được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đối với tập thể,  đề nghị tặng danh hiệu và Bằng khen không quá 50% số tập thể đủ điều kiện; danh sách tập thể được đề nghị phải được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Căn cứ kết quả thẩm định thi đua của Sở GDĐT, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) sẽ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo danh sách từ trên xuống đúng tỷ lệ quy định.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới