Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018 của ngành giáo dục Đồng Tháp

Ngày 20/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 430/UBND-KGVX về thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018 của ngành giáo dục tỉnh.

Theo đó, trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018, ngành giáo dục và UBND các huyện, TX, TP tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trong tỉnh theo hướng sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng cụm trường, liên trường, các điểm trường chính, điểm trường lẻ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương. (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và giáo viên không đủ tiêu chuẩn, đảm bảo đến năm 2020 đội ngũ nhà giáo các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong tỉnh đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp vói quy hoạch mạng lưới trường, lớp của các địa phương trong tỉnh. (3) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. (4) Nâng cao chất lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ có sự tham gia của giáo viên người nước ngoài bằng kinh phí xã hội hóa. (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và quản lý, triển khai thực hiện các phần mềm thống nhất hỗ trợ công tác quản lý, quản trị nhà trường đã chứng minh hiệu quả trong thời gian qua. Từng bước xây dựng và đưa vào sừ dụng thống nhất cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trong tỉnh. (6) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. (7) Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục,  tiếp nhận tình nguyện viên làm trợ giảng tiếng Anh tại các trường phổ thông, thực hiện có kết quả chương trình phối hợp giữa tỉnh với Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan), tranh thủ các chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục từ các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh. (8) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của tỉnh sau khi điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sách giáo khoa ...theo phân kỳ chi tiết tại Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 -2020. (9) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa đi đào tạo sau đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được quy hoạch làm cán bộ chủ chốt, nòng cốt của Hội đồng bộ môn trong thời gian tới theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp: (1) Triển khai thực hiện giải pháp khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; ngăn chặn tình trạng bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường; xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa nhà trường. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đổi với các hoạt động giáo dục; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể theo hướng gắn với hiệu quả công việc. (2) Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Triển khai bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016-2020. (3) Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách để huy động, thu hút các nguồn tài trợ, viện trợ, các dự án của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho GDĐT; tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn đầu tư để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. (4) Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lưọng giáo dục. Tiếp tục thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng đánh giá năng lực người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khảo thí. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng GDĐT trên địa bàn tỉnh (5) Đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới giáo dục trên địa bàn; đổi mới công tác thông tin, truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá và phản biện của xã hội đối với giáo dục. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh thực hiện các chuyên mục, chuyên trang về giáo dục. Xây dựng các đầu mối truyền thông ở các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc và định hướng hoạt động công tác truyền thông đối với các đơn vị (6) Tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp mang tính đột phá: Rút kinh nghiệm, điều chỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện việc giáo viên không trực tiếp thu các khoản tiền đóng góp từ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp mình trực tiếp phụ trách. Thí điểm triển khai việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và cha mẹ các em nộp các khoản đóng góp qua ngân hàng ở các trường có điều kiện. Tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động của ngành. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực “nhạy cảm”: điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng; chế độ chính sách; thi đua khen thưởng; tài chính. Xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An toàn – Xanh – Sạch – đẹp. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Nâng cao chất lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ. Kịp thời phát hiện và biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ngành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mầm non tăng cường huy động xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy, cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nói không với văn mẫu trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Tiếng Việt, cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đổi mới dạy nghề, hướng nghiệp gắn với thực tế địa phương./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới