Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới trong tuyển sinh THCS và THPT từ năm 2018

Ngày 28/02/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT (Thông tư số 05) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT(Thông tư số 11) ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

1. Vẫn được cộng điểm nghề trong tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Điều 7 của Thông tư số 11 quy định “Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích”, về đối tượng được cộng điểm khuyến khích nêu rõ: “Sở GDĐT quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích”. Tuy nhiên, trong Thông tư số 05 vừa ban hành, tên của Điều 7 đã được sửa thành “Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên”, và không còn thực hiện chế độ khuyến khích nữa, đồng thời quy định “Sở GDĐT quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích” cũng chính thức được bãi bỏ.

Với quy định trên, các Sở GDĐT không còn được Bộ GDĐT giao quyền quy định đối tượng và mức cộng điểm khuyến khích nữa. Do vậy, trong kỳ thi vào lớp 10, thí sinh sẽ không được cộng điểm khuyến khích bao gồm cả điểm thi nghề phổ thông ở cấp THCS hay cuộc thi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa do các Sở GDĐT tổ chức. Tuy nhiên, đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, các Sở GDĐT có quy định cộng điểm khuyến khích đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thi nghề phổ thong, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi thì tiếp tục áp dụng, có nghĩa là tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 9 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018 có Giấy chứng nhận nghề phổ thông và đạt giải trong kỳ thi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi vẫn được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

2. Được kiểm tra, đánh giá năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong tuyển sinh THCS

Thông tư số 05 đã  sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của thông tư hiện hành. Cụ thể, nếu Thông tư 11 quy định : “Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển”, thì Thông tư số 05 bổ sung: “Tuyển sinh trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đăng ký vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh”.

Đối với quy định tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, ngoài những đối tượng được nêu trong Thông tư 11, đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt giải các cuộc thi, nếu quy định trước đây chỉ yêu cầu: “Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỹ thuật dành cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365”, thì Thông tư sửa đổi quy định chặt hơn, đó là: “Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông”. Như vậy, chỉ tuyển thẳng những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật, chứ không phải cấp tỉnh như hiện nay.

Quy định về tuyển thẳng và chế độ ưu tiên trong Thông tư số 05 cũng bổ sung: “Sở GDĐT quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữ hai nhóm đối tượng được ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang đểm 10”.

Thông tư số 05 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm - VP Sở
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới