Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non

Bộ GDĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn Hiệu trưởng Trường Mầm non (Dự thảo) để lấy ý kiến đóng góp. Theo Dự thảo, giáo viên mầm non sẽ được đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.

1. Các tiêu chuẩn của Hiệu trưởng Trường mầm non

Tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp, Hiệu trường Trường Mầm non (HTMN) phải có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý nhà trường.

Tiểu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 yêu cầu người HTMN phải có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non; sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tiêu chuẩn về năng lực quản trị nhà trường, yêu cầu người HTMN phải có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tiêu chuẩn về năng lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, đòi hỏi HTMN phải tổ chức xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, vệ sinh, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường; xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện, dân chủ.

Tiêu chuẩn về năng lực phát triển quan hệ xã hội, yêu cầu HTMN phải có khả năng tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, phát triển nhà trường và cộng đồng.

2. Các tiêu chí cho Hiệu trưởng Trường mầm non

05 Tiêu chuẩn của người HTMN được cụ thể hóa bằng các tiêu chí sau:

- Về phẩm chất chính trị, phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; quy định của địa phương và của nhà trường.

- Về đạo đức, lối sống, phải yêu nghề, mến trẻ, chia sẻ, gần gũi với đồng nghiệp; có lối sống lành mạnh, trung thực, trách nhiệm, thân thiện.

- Về năng lực chuyên môn giáo dục mầm non, phải có hiểu biết và phát triển ứng dụng khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giáo dục mầm non hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ; đạt chuẩn trình độ đào tạo về giáo dục mầm non theo quy định.

- Về năng lực nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phải biết thiết kế, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ.

- Về năng lực ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) và tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phải sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số); ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc.

- Người HTMN phải xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường.

- Về quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ, người HTMN phải chỉ đạo tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

- Về quản trị hoạt động giáo dục trẻ,  người HTMN phải chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa tiềm năng, hướng tới sự phát triển toàn diện của từng trẻ.

- Người HTMN phải tổ chức quản trị tổ chức, hành chính và nhân sự trong nhà trường; qản trị tài chính, tài sản trong nhà trường; quản trị chất lượng nhà trường.

- Đối với việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, lành mạnh, người HTMN phải tổ chức xây dựng môi trường an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp; phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường, bệnh tật, tai nạn thương tích cho trẻ; tạo điều kiện cho trẻ vui chơi và trải nghiệm.

- Đối với việc xây dựng văn hóa nhà trường thân thiện, dân chủ, phải chỉ đạo, tổ chức xây dựng và duy trì môi trường văn hóa thân thiện, dân chủ, phù hợp với yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Trong việc phát triển mối quan hệ với cha mẹ trẻ, phải xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trẻ; tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ tích cực phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Đối với việc phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương, cộng đồng, phải tổ chức tham gia xây dựng phát triển địa phương; tham mưu, vận động chính quyền, huy động các lực lượng trong cộng đồng, xã hội hỗ trợ, phối hợp với nhà trường thực hiện công tác giáo dục mầm non.

3. Đánh giá

Dự thảo quy định hằng năm các HT và Phó HT trường MN thực hiện tự đánh giá để xác định mức độ đạt được của chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện và nâng cao phẩm chất năng lực nghề nghiệp, quản lý nhà trường. Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp đánh giá HT, Phó HT 03 năm một lần vào thời điểm cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Nhà trường thành lập tổ công tác để tổ chức lấy ý kiến của tất cả giáo viên, nhân viên trong nhà trường; ý kiến của ít nhất 5% cha mẹ trẻ và phỏng vấn đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội có liên quan để tổng hợp đánh giá.

4. Thời gian góp ý Dự thảo

Bộ GDĐT sẽ tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục từ nay cho đến ngày 28/5/2018.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới