Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh Triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365”

Ngày 28/7/2017, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm; các đơn vị thuộc , trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365" ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020. Nội dung chính của phong trào thi đua:

Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tập thể nhỏ, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên trong ngành Giáo dục.

Nội dung: Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Đổi mới dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, thi, kiểm tra, đánh giá; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp; Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập suốt đời.

Tiêu chí đánh giá:
- Tập thể:  Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên có môi trường thuận lợi phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.
- Cá nhân:
+ Cán bộ quản lý: Tập thể được giao phụ trách phải là tập thể có phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
+ Nhà giáo: Có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
+ Người lao động (nhân viên trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365): Có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp.
+ Học sinh, sinh viên: Đạt thành tích xuất sắc trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp; đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; có sáng kiến, sáng chế trong nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giỏi; có hành động mưu trí, dũng cảm, hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

Phát hiện, lựa chọn gương điển hình tiên tiến
Định kỳ hàng quý, kết thúc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ, kết thúc năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, các cơ quan, đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm; biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các báo, tạp chí, đài địa phương. Tháng cuối cùng của mỗi quý, các cơ quan, đơn vị gửi các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc nhất, kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, sản phẩm, minh chứng cụ thể về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) và Email: doimoisangtao@moet.edu.vn để lựa chọn tuyên truyền, khen thưởng, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành và cả nước.
Chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt (chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ nhất là các tập thể, cá nhân ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, ở vùng sâu, vùng xa; những hành động dũng cảm, người lao động trực tiếp) để Bộ trưởng khen thưởng kịp thời, tạo hiệu ứng tốt, tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành và cả nước.

Biểu dương, tôn vinh
Đối với cấp cơ sở (các cơ quan, đơn vị, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365): Định kỳ hằng năm, tổ chức Hội nghị sơ kết, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng. Ngoài khen thưởng của cơ quan, đơn vị, cần lựa chọn và đề nghị một số tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để Bộ trưởng khen thưởng tại Hội nghị sơ kết, tôn vinh. Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh, khen thưởng vào dịp tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc 20/11. Hình thức tổ chức tôn vinh, khen thưởng do các cơ quan, đơn vị quyết định. Tổng kết phong trào thi đua Bộ sẽ có hướng dẫn riêng.
Đối với cấp Bộ: Định kỳ 02 năm tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua và tôn vinh những điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị. Thời gian vào dịp 20/11, cụ thể: Hội nghị sơ kết vào dịp 20/11/2018, Hội nghị tổng kết vào dịp 20/11/2020. Hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào và tôn vinh các tập thể, cá nhân, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới