Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Với mục tiêu đẩy mạnh việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), Đảng uỷ cơ sở Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/ĐU ngày 25 tháng 11 năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến năm 2020.

Theo đó, 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã cụ thể hóa những nội dung trọng yếu của Chỉ thị 05 và kế hoạch số 161-KH/ĐU của Đảng ủy thành kế hoạch hành động đối với từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với yêu cầu xác định rõ việc chỉ đạo tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của cấp uỷ, tổ chức đảng, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng theo phương châm "Trên trước, dưới sau", "Trong trước, ngoài sau", "Học đi đôi với làm theo", kết hợp giữa "Xây" với "Chống", phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của Chi bộ, đoàn thể về đẩy mạnh việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TL
Đồng chí Trần Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Sở GDĐT
triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

 

Nội dung "Tổ chức tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các Chi bộ triển khai thực hiện dưới hình thức xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm. Đồng thời, các cá nhân cũng lập kế hoạch hàng năm trên tinh thần chủ động xây dựng nội dung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo phù hợp, thiết thực với ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Các nội dung còn lại như: Đưa việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động hàng năm của cấp uỷ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp; Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, từng đơn vị; Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hoạt động thực tiễn, sinh hoạt tập thể về tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... được các Chi bộ cụ thể hóa trong kế hoạch. Đặc biệt, để đảng viên nắm vững các nội dung trong kế hoạch và cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin, Đảng ủy cũng đã lồng ghép tổ chức triển khai trong các đợt sinh hoạt chính trị tại cơ quan như tổ chức triển khai tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII...

Các cơ sở giáo dục, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực thuộc Sở GDĐT đã lập kế hoạch cụ thể từng năm triển khai Chỉ thị 05. Đặc biệt lồng ghép trong các kỳ họp lệ Chi bộ tuyên truyền Chỉ thị 05 và các nội dung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo gương Bác. Trường THPT Trần Văn Năng, huyện Thanh Bình là một trong nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác này. Nhà trường đã lập kế hoạch số 25/KH-THPTTVN ngày 18/02/2017 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, các nội dung chủ yếu được nhà trường tích cực triển khai thực hiện thường xuyên như: Đưa việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhà trường; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong mỗi thành viên nhà trường; Giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

DV
Đảng viên kể chuyện cá nhân trong buổi sinh hoạt Chi bộ trường THPT Trần Văn Năng, huyện Thanh Bình
 

Đồng chí La Thành Dũng, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Năng cho biết: "Ngoài những nội dung thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, Chi ủy đã phát động hội thi kể chuyện cá nhân tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua bốc thăm, mỗi tháng sẽ có hai đồng chí kể chuyện cá nhân mình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở Bác những gì từ trong cuộc sống hàng ngày đến thực hiện nhiệm vụ, chức trách ở trường và kết quả thực hiện vấn đề đó ở mức độ nào. Chi ủy, đảng viên nhận xét, tiếp đó Ban Giám khảo sẽ thống nhất chấm điểm sau mỗi câu chuyện kể và đến khi kết thúc hội thi Ban giám khảo sẽ công bố kết quả, trao giải, phát thưởng cho những cá nhân có những câu chuyện kể hay và mức độ thực hiện theo gương Bác tốt nhất."

Từ kế hoạch cụ thể, chi tiết, các cán bộ, đảng viên, quần chúng ngành GDĐT quyết tâm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực tạo sức lan tỏa trong gia đình và cộng đồng cùng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm theo gương Bác.
 


Tác giả: Nguyễn Trí Phú
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới