Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội quyết định Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019 theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, THCS và THPT.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới chưa được ban hành để làm căn cứ biên soạn sách giáo khoa. Do đó, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới.

Do đến nay, chương trình GDPT mới chưa được ban hành để làm căn cứ biên soạn SGK. Vì vậy, thời gian thực tế để hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cần nhiều hơn khoảng 1 năm so với dự kiến. Bên cạnh đó, các công việc khác để đảm bảo chất lượng Chương trình, SGK GDPT mới chưa thật đầy đủ: điều kiện về giáo viên (GV), cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước còn gặp nhiều khó khăn. Nếu thực hiện theo lộ trình cũ, việc chuẩn bị GV, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong ba năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đầu tiên của lộ trình, mỗi năm đều phải triển khai chương trình, SGK mới ở ba lớp ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, THCS và THPT.  Trong khi đó, 2 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cuối của lộ trình, mỗi năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chỉ triển khai thêm ở 1 hoặc 2 lớp cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Từ thực tế tình hình xây dựng chương trình, biên soạn SGK cũng như việc chuẩn bị về GV, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc... Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới theo hình thức cuốn chiếu. Cụ thể: cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 triển khai thực hiện từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019 đến 2020, THCS từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021 và THPT từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2021-2022. Năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020: lớp 1; năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021: lớp 2 và lớp 6; năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2021-2022: lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2022-2023: lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2023-2024: lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo lộ trình trên, việc bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới ở cấp TH chậm 1 năm, cấp THCS chậm 2 năm và cấp THPT chậm 3 năm. Tuy chậm tiến độ thực hiện nhưng Tờ trình của Chính phủ khẳng định kinh phí đầu tư cho việc xây dựng chương trình, SGK mới sẽ không tăng vì thời gian để tất cả các lớp trên phạm vi cả nước thực hiện chương trình GDPT và SGK mới vẫn là 5 năm.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới