Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi tiết về tuyển sinh quân sự năm 2018

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã cung cấp thông tin đầy đủ nhất về tuyển sinh quân sự năm 2018.

1. Các trường Quân đội tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự năm 2018

Trong Quân đội có 18 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự;  Học viện Quân y; Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự; Học viện Phòng không- Không quân; Học viện Hải quân; Học viện Biên phòng; Học viện Hậu cần; Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Trần Quốc Tuấn); Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Nguyễn Huệ); Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Chính trị); Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Ngô Quyền); Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Thông tin liên lạc); Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pích), (tên dân sự: Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Trần Đại Nghĩa); Trường Sĩ quan Pháo binh; Trường Sĩ quan Không quân; Trường Sĩ quan Tăng- Thiết giáp; Trường Sĩ quan Đặc công; Trường Sĩ quan Phòng hóa.
Ngoài ra, có 01 trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân (đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không).

2. Phương thức tuyển sinh của các trường quân đội năm 2018

Năm 2018, thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2017, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 42/2018/TT-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.Tất cả 18 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường Quân đội có tuyển sinh đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự đều tổ chức xét tuyển vào đào tạo theo Quy chế tuyển sinh (ban hành theo Thông tư số 05) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện xét tuyển từ kết quả Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia năm 2018.

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự các trường quân đội phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Từ ngày 01/3 đến 25/4/2018, Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức sơ tuyển cho các em có nguyện vọng dự tuyển vào các trường Quân đội.

3. Điểm khác biệt của thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội với đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài Quân đội

Điểm khác biệt lớn nhất của thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội và đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài Quân đội là thí sinh phải qua sơ tuyển:

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố), nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương.

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thủ tục sơ tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành thống nhất, gồm: 01 bản thẩm tra xác minh lý lịch (do cán bộ tuyển sinh quân sự cấp huyện và đơn vị đi thẩm tra); 01 phiếu khám sức khoẻ (do Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện và đơn vị khám); 03phiếu đăng ký sơ tuyển (do thí sinh tự khai, có xác nhận của Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, đơn vị cấp trung đoàn); Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, nộp 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ, đúng quy định. Thí sinh không phải nộp bản sao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ THPT.

5. Thời gian sơ tuyển năm 2018

Năm 2018, các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển cho thí sinh từ ngày 01/3 đến ngày 25/4/2018.
Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt: Đợt 1 vào tuần 4 tháng 3 năm 2018; Đợt 2 vào tuần 2 tháng 4 năm 2018.

6. Trách nhiệm của thí sinh tham gia sơ tuyển

Khi tham gia sơ tuyển:

- Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai và trực tiếp đến nộp hồ sơ sơ tuyển cho Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội) hoặc cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ) theo đúng thời gian quy định.Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu;

- Tham gia chụp ảnh để dán vào hồ sơ sơ tuyển;

- Tham gia khám sức khỏe sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện hoặc cấp trung đoàn tổ chức.

7. Lệ phí sơ tuyển

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và Thông tư số 135/2015/TT-BQP ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn một số chế độ chi tiêu cho hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội. Lệ phí sơ tuyển là: 50.000 đồng. Lệ phí hồ sơ sơ tuyển là: 4.500 đồng.

8. Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội

Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội, gồm:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

- Nam thanh niên ngoài Quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế).

- Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân được đăng ký dự tuyển vào: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự.

9. Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ

Theo Quy định của Bộ Quốc phòng, chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ như sau:

- Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự;

- Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất 2 thí sinh.

10. Khu vực tuyển sinh của các trường Quân đội

Có 16/18 trường Quân đội tuyển thí sinh trong cả nước (trừ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2);
- Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc;

- Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam. Thí sinh dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) 3 năm liên tục trở lên, tính đến năm dự tuyển và phải có ít nhất một năm lớp 12 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại các tỉnh phía Nam.

Thí sinh các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế: Tùy theo nguyện vọng, được đăng ký dự tuyển vào một trong hai trường Sĩ quan Lục quân 1 và Sĩ quan Lục quân 2.

11. Điều kiện đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, để được đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội, các thí sinh phải đủ điều kiện tiêu chuẩn về:  Lý lịch chính trị; Sức khỏe; Văn hóa.

12. Tiêu chuẩn về lý lịch chính trị

Theo quy định tại Điều 14, Thông tư tuyển sinh, thí sinh phải đủ các tiêu chuẩn:

- Tự nguyện đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội; khi trúng tuyển vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải tuyệt đối chấp hành sự phân công công tác của nhà trường và Bộ Quốc phòng;

- Phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quân nhân phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ;

- Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm.

13. Tiêu chuẩn về sức khỏe

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư tuyển sinh, các trường Quân đội tuyển chọn các thí sinh phải đủ các tiêu chuẩn sau:

- Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP) về các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai- mũi- họng, răng- hàm- mặt, vòng ngực.

- Một số tiêu chuẩn quy định riêng:

+ Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Hậu cần, Phòng không- Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng- Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên;Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

+ Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, gồm các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự; Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không- Không quân; Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pich): Tuyển thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt sức khoẻ Loại 1 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên); Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1 theo quy định tại Khoản 1 Mục II Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt Loại 1 và Loại 2 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên;

+ Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập đối với trẻ mẫu giáo, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường: Được lấy chiều cao từ 1,60 m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung;

+ Đối tượng đào tạo sĩ quan của các quân, binh chủng nếu tuyển chọn sức khỏe theo các tiêu chuẩn riêng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung;

+ Tuyển sinh phi công tại Trường Sĩ quan Không quân (nếu có), chỉ tuyển chọn thí sinh đã được Quân chủng Phòng Không- Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự.

14. Độ tuổi của thí sinh đăng ký dự tuyển

Độ tuổi của thí sinh, tính đến năm dự tuyển, được quy định như sau:

- Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

15. Trình độ văn hóa của thí sinh dự tuyển

Về trình độ văn hóa của thí sinh đăng ký dự tuyển, Bộ Quốc phòng quy định như sau: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

16: Đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia với thí sinh đã đăng ký sơ tuyển

Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội phải tham gia sơ tuyển và đăng ký tham dự Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia trong năm đăng ký dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển vào đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Mua hồ sơ và đăng ký tham dự Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia tại địa điểm do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký tham dự Kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia tại địa điểm của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông từ năm 2017 trở về trước) do các sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân quy định.

17.  Tổ hợp xét tuyển của các trường Quân đội

Theo quy định tại Điều 27, Thông tư tuyển sinh, trong tuyển sinh vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự, các trường Quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm: Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá); Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hoá, Sinh); Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa); Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga); Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Quy định cụ thể về tổ hợp xét tuyển của các trường: Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00; Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01; Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01 (tổ hợp xét tuyển quy định cho từng ngành khác nhau); Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00, A00 và D01; Các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không- Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin- Hem Pich), Tăng- Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

18. Đăng ký xét tuyển; Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Các trường trong Quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào trường thí sinh đăng ký.

- Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển.Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng và thực hiện đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí theo quy định của trường;

- Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự tại trường Quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội có tuyển sinh đào tạo. Sau khi có kết quả thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến;

- Các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Hằng năm, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Điều chỉnh chế độ ưu tiên theo đối tượng hoặc chế độ ưu tiên theo khu vực

Điểm ưu tiên về đối tượng, khu vực của thí sinh phải đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất và trùng khớp giữa hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ xét tuyển. Khi phát hiện có sự sai sót về chế độ ưu tiên, thí sinh phải liên hệ với cơ quan đăng ký hồ sơ để điều chỉnh, cụ thể:

- Về hồ sơ sơ tuyển: Thí sinh phải liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện (trung đoàn hoặc tương đương) để được điều chỉnh, xác nhận và gửi về trường mình đăng ký.

- Về hồ sơ xét tuyển: Thí sinh phải liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia để được điều chỉnh.

20. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển của thí sinh gồm: Tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (các trường có quy định bài thi/môn thi chính, bài thi/môn thi chính nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và điểm ưu tiên.

21: Quy định về xét tuyển đợt 1 tại các trường Quân đội

Sau khi kết thúc thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường Quân đội khai thác thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường.

Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, các trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.
  1. Điểm chuẩn tuyển sinh
Theo quy định của Bộ Quốc phòng:

- Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; thực hiện điểm chuẩn riêng cho đối tượng thí sinh nam và đối tượng thí sinh nữ (nếu có) theo từng tổ hợp môn xét tuyển, theo 2 miền Bắc- Nam hoặc theo từng quân khu.

- Một số quy định riêng:

+ Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành đào tạo ngoại ngữ: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng nam hoặc đối tượng nữ trong cả nước.Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng nam, nữ đối với các ngành xét tuyển đồng thời các tổ hợp sau: Tổ hợp D01 và D02 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga; tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc;

+ Trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung cho thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Nam.

23. Quy định về điểm chuẩn của thí sinh khu vực phía Nam

Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện:  Có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) 3 năm liên tục trở lên, tính đến năm dự tuyển; Có ít nhất một năm lớp 12 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông tại các tỉnh phía Nam.

24. Tiêu chí phụ trong xét tuyển

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ:

- Tiêu chí 1:Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển;Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau: Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2) thì thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển; Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Phòng hóa: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Tiêu chí 2:Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau: Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh (trừ trường Sĩ quan Phòng hóa) thì thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển; Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau: Học viện Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển; Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
- Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.”.

25. Tuyển nguyện vọng bổ sung không?

Các trường sau khi xét tuyển đợt 1, số lượng vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu, thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng.

Việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quân sự: Chỉ xét tuyển những thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hệ quân sự các trường trong Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1; tham dự Kỳ thi Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển); đăng ký xét tuyển vào các trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự có xét tuyển nguyện vọng bổ sung và phải có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, tổ hợp môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển.

26. Theo dõi kết quả tuyển sinh

Các trường công bố kết quả xét tuyển của thí sinh (danh sách theo thứ tự cao trên, thấp dưới), trên Trang Thông tin điện tử (website) của trường, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng ( http://bqp.vn ) và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội.

26. Thời gian nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Khám lại sức khỏe

Theo quy định, Giám đốc (Hiệu trưởng) các trường chịu trách nhiệm thông báo kết quả tuyển sinh và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo quyết định điểm chuẩn của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

- Thời gian nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nguyện vọng 1 xong trước ngày 05 tháng 9 hằng năm.

- Các trường tổ chức khám tuyển sức khỏe cho số thí sinh trúng tuyển nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngay trong tuần đầu về trường nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Việc khám sức khoẻ do Hội đồng khám sức khoẻ tuyển sinh quân sự các bệnh viện Quân đội thực hiện theo sự phân công của Cục Quân y.

Sau 15 ngày, kể từ ngày thí sinh nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (theo thời gian quy định trong giấy báo nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365), các trường phải thông báo kết luận về phân loại tiêu chuẩn sức khỏe đến thí sinh đã nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 biết, làm thủ tục trả về địa phương đối với các thí sinh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

28. Đào tạo ở nước ngoài và đào tạo ở các trường ngoài Quân đội

Theo kế hoạch hằng năm, Bộ Quốc phòng đều tuyển chọn các thí sinh trúng tuyển, đạt kết quả cao gửi đi đào tạo ở nước ngoài và ở các trường ngoài Quân đội.

29. Quyền lợi của thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng quân sự

Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được Quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập;

Bố, mẹ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được Bộ Quốc phòng mua bảo hiểm y tế;

Sau từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo quy định;

Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được giám đốc, hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp; văn bằng tốt nghiệp cấp cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên khi tốt nghiệp ra trường là bằng đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc hệ thống văn bằng quốc gia, mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành;

Học viên tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan cấp Thiếu úy, Trung úy hoặc Thượng úy và phân công công tác. Những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

30. Nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển

Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của nhà trường. Trong trường Quân đội, ngoài việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường;

Tất cả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên sĩ quan đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau tốt nghiệp. Bộ Quốc phòng phân công công tác căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới