Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh bệnh thành tích

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", trong những năm qua, ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực và bệnh thành tích; tích cực đổi mới, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích vẫn còn xảy ra không ít: thiếu trung thực trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, thi và kiểm tra đánh giá xếp loại; nể nang, thiếu dân chủ trong bình chọn, xếp loại thi đua, khen thưởng; cào bằng, dễ dãi trong suy tôn; che dấu hạn chế, yếu kém; áp đặt chỉ tiêu quá cao so với khả năng thực tế; tổ chức trao thưởng phô trương, hình thức, lãng phí làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, uy tín của ngành và sự công bằng trong giáo dục…
AAAAA

Ngày 28/12/2017, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã ký ban hành Công văn số 6122/BGDĐT-TĐKT về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Trong Công văn, Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành: Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định, yêu cầu không còn phù hợp, dễ dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục;  Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, từng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ, bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người dạy, người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; không lấy kết quả của các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị;  Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và bệnh thành tích trong giáo dục;  Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của từng địa phương, đơn vị; thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đó; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kiểm tra, đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới