Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

70 năm giáo dục Đất Sen Hồng

Giáo dục Đồng Tháp trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954).Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời. Cùng với cả nước, nhân dân Đồng Tháp thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chống ba thứ giặc: “ giặc đói”; “ giặc dốt” và “ giặc ngoại xâm”. Thực hiện chủ trương “Diệt giặc dốt”, tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực.

Phong trào “diệt dốt” được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Các lớp bình dân tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vụ được mở ra ở khắp các nơi, thu hút đông đảo người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, từ trẻ em đến thanh niên nam nữ, kể cả các cụ già rủ nhau đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Mỗi lớp vài ba chục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại nhà dân, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trưa, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tối. Người biết chữ dạy người chưa biết. Một số trường lớp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dân lập được mở ra khá sớm như ở An Bình, Mỹ Thành, Mỹ Thọ (Cao Lãnh), Gò Suông (Hồng Ngự), Bình Thành, An Phong, Tân Phú (tổng Phong Thạnh Thượng), Trường Xuân, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Tân Mỹ (Cái Bè, nay thuộc huyện Tháp Mười), Hòa Tân, Tân Khánh Tây (Châu Thành). Tỉnh ủy còn chỉ đạo mở trường riêng cho con em gia đình nghèo, mồ côi… vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 văn hóa, vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nghề dệt, thêu, … Tuy Giáo dục tỉnh được thành lập tháng 8/1947. Từ năm 1948, phong trào chống “giặc dốt” phát triển khá mạnh trong vùng căn cứ. Các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và các lớp bình dân tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vụ được tổ chức đều khắp. Cuối năm 1948, ở khu vực Tân Hồng, tổng Phong Thạnh Thượng, Lấp Vò (Long Châu Tiền) có 67 lớp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, 2.199 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, 91 giáo viên, 62 lớp bình dân tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vụ, 1.623 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên; vùng nông thôn căn cứ, giải phóng của tỉnh có hơn 60% dân biết chữ. Tỉnh còn lập trường bán trú mang tên Nguyễn Hữu Nghi, Hiệu trưởng đầu tiên là thầy Phùng, sau đó là thầy Bùi Văn Thi. Ở tỉnh Sa Đéc, mở được 32 lớp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vụ với 1.098 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, 44 giáo viên. Đầu năm 1949 Sở Giáo dục Nam Bộ mở trường Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Thái Văn Lung tại Nhị Mỹ (Cao Lãnh) có hàng trăm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Tỉnh Sa Đéc là một trong 13 tỉnh ở Nam Bộ có số người thoát nạn mù chữ cao (khoảng 64% tổng dân số). Thành tựu lớn nhất của giáo dục cách mạng trong giai đoạn 1945 -1954 trên địa bàn tỉnh nhà đó là: Góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân lao động thông qua phong trào "Diệt giặc dốt", động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia cách mạng, góp phần vào thành công của cuộc kháng chiến chống Pháp. Việc mở các lớp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 với hàng ngàn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tại các vùng giải phóng, mở trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Thái Văn Lung tại Cao Lãnh đã góp phần tạo tiền đề cho việc nâng cao trình độ cho cán bộ, thanh niên ưu tú sau xóa mù chữ, góp phần đào tạo bước đầu cho những "Hạt giống đỏ" của tỉnh nhà nói riêng – Nam Bộ nói chung trong các giai đoạn cách mạng sau này.

Giáo dục Đồng Tháp trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Ngày 29/10/1954, chuyến tàu cuối cùng chở cán bộ, bộ đội rời bến Cao Lãnh, Đồng Tháp bị kẻ thù trở lại chiếm đóng. Phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo dục kháng chiến, trong giai đoạn 1954-1960, những cán bộ, giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh không đi tập kết bám trụ tiếp tục hoạt động, mở trường, lớp tư thục, vận động nhân dân đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, chống địch trả thù, chống tố cộng, diệt cộng, đòi dân sinh, dân chủ…

Sau ngày Thanh Mỹ đồng khởi (12/1959) và là xã đầu tiên của tỉnh được giải phóng, cùng với nhiệm vụ đánh giặc bảo vệ vùng giải phóng, Đảng bộ và nhân dân địa phương cũng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục cách mạng. Đầu năm 1961, Tiểu ban Giáo dục của tỉnh được thành lập những lớp học giải phóng với tiếng ê a học “ cái chữ của Bác Hồ” vẫn hiên ngang tồn tại giữa mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Nơi nào được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của địch thì nơi đó có lớp học. Những giáo viên cách mạng đã thực hiện thiên chức “dạy chữ, trồng người” của mình như một chiến sĩ thực thụ. Năm 1964, tỉnh có 40 trường và trên 1.000 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở vùng giải phóng, đến đầu năm 1975 đã có 44 trường với 2.340 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Mặt trận giáo dục cũng không kém phần quyết liệt, mất mát như mặt trận vũ trang. Nhiều nhà giáo cách mạng đã anh dũng hy sinh: Dương Sĩ Hiền, Huỳnh Hữu Ngợi, Ngô Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Phấn, Đoàn Phương, Vũ Khúc, Kỳ Luân, Trần Thị Bích Dung… Máu đào của các Nhà giáo – Liệt sĩ đã minh chứng cụ thể cho sự anh dũng, kiên cường của nhà giáo cách mạng trong kháng chiến.

Giáo dục Đồng Tháp 1975 đến nay

Sau ngày 30/4/1975, ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp quản, cải tạo nhanh chóng hệ thống giáo dục của chính quyền Sài Gòn (cũ): tiếp thu toàn bộ cơ sở vật chất hệ thống trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của chế độ cũ và trường tư của các tổ chức tôn giáo (205 trường, 2.865 giáo viên và 122.163 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh); nhanh chóng đưa các nhà trường trở lại hoạt động, đảm bảo việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho con em nhân dân, phân loại và lưu dụng một bộ phận giáo chức chế độ cũ, cùng với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cách mạng điều hành và tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở tất cả các trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong tỉnh.

Nối tiếp truyền thống của lớp người đi trước, đội ngũ nhà giáo tỉnh nhà trong hơn 40 năm qua đã không ngừng phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập nâng cao trình độ, ra sức thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển với nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Thể hiện cụ thể trên một số mặt như sau:

- Quy mô giáo dục các ngành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của tỉnh phát triển hoàn càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của con em nhân dân (đến năm 2017, số trường tăng gấp 3 lần so với năm 1975; tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tăng 274%; giáo viên tăng 872%); tỉ lệ huy động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh các bậc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong độ tuổi đến trường đều tăng, số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phổ thông bỏ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngày càng giảm; các địa phương tiếp tục giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; tỉ lệ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông duy trì ở mức khá; tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thi đỗ vào các trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chuyên nghiệp tiếp tục  tăng; số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt giải trong các kỳ thi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi cấp quốc gia ổn định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được quan tâm đầu tư nhiều hơn và theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm, ngành GDĐT tỉnh nhà đều nằm trong nhóm dẫn đầu khối thi đua các Sở GDĐT khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Đội ngũ nhà giáo được quan tâm xây dựng phát triển về số lượng và lẫn chất lượng. Đến nay đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giáo viên các bậc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của tỉnh đều được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn quy định; công tác chăm lo phát triển đảng cho đội ngũ nhà giáo được tăng cường, số nhà giáo là đảng viên của ngành chiếm tỉ lệ gần 60%.

- Phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động lớn trong ngành giáo dục được đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hưởng ứng thực hiện tốt và phát huy hiệu quả.  Gần 40 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh nhà đã có 79 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nhà giáo Ưu tú”, gần 100 người được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động, trên 200 người được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hàng ngàn lượt nhà giáo được tặng Bằng khen cấp Bộ, Tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, giáo dục Đất Sen Hồng hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện GDĐT tỉnh nhà trên cơ sở khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giai đoạn 2011 - 2015, kết hợp huy động mọi nguồn lực để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo cơ hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập suốt đời cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GDĐT địa phương theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế. Đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng GDĐT, ưu tiên xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn; kết hợp với đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020, chất lượng GDĐT của tỉnh nằm trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới