Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia năm 2019

Với mục đích kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế cũng như nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi; ngày 09 tháng 5 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1960/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019.

Tại Công văn này, Bộ GDĐT quy định rõ công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung từ công tác chuẩn bị thi đến coi thi; chấm thi tự luận; xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi và cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia; phúc khảo bài thi tự luận; xét công nhận tốt nghiệp. Đặc biệt, Công văn còn nêu yêu cầu cụ thể đối với các cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải bảo đảm các điều kiện: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi. Người có thân nhân gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, cán bộ thanh tra, kiểm tra không tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 12 của trường mình dự thi. Người tham gia thanh tra, kiểm tra không tham gia công tác này khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Ngoài ra, Bộ GDĐT còn quy định cụ thể nội dung và phương pháp thanh tra, kiểm tra cũng như thẩm quyền, tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra. Ban chỉ đạo thi các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra và tiến hành kiểm tra, thanh tra các khâu của kỳ thi. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại các Hội đồng thi và Sở GDĐT; trường hợp cần thiết Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định. Chánh Thanh tra Sở GDĐT quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm bài, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương; trường hợp cần thiết Giám đốc Sở GDĐT quyết định./.


Tác giả: Ngô Thúy Anh
Nguồn: Thanh tra Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới