Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thu hẹp đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm

Từ ngày 01/7/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung đáng chú ý của luật này là điều chỉnh đối tượng phải kê khai tài sản lần đầu và hàng năm.

 

Ảnh minh họa từ Internet

Theo quy định trước đây tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, việc kê khai tài sản hàng năm được áp dụng đối với tất cả đối tượng sau:

- Cán bộ từ Phó Trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định rõ phương thức và thời điểm kê khai tải sản, thu nhập, cụ thể là:

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp là Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện kê khai kể từ ngày 01/7/2019, việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đối với những người lần đầu được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác thuộc đối tượng vừa nêu phải hoàn thành chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai thuộc đối tượng kê khai hàng năm.

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp là Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12; Người không thuộc trường hợp vừa nêu làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác bao gồm: Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Riêng đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân có nghĩa vụ kê khai để phục vụ công tác cán bộ, thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Ảnh minh họa từ Internet

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2019, theo khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, các đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm chỉ còn:

- Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên.

- Người không thuộc trường hợp trên, làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Việc kê khai phải được hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

Với điều chỉnh nêu trên của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm giảm đi rất lớn./.


Tác giả: Lý Bảo Toại
Nguồn: Thanh tra Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới