Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mức tiền thưởng của giấy khen, bằng khen, danh hiệu thi đua được nâng lên kể từ ngày 01/7/2019

Được tặng Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua là vinh dự to lớn, một phần thưởng đáng tự hào đối với mỗi cá nhân. Đi kèm với đó, cá nhân được tặng một khoản tiền nhất định.

Theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, mức tiền thưởng với người được tặng Bằng khen, Giấy khen cũng như danh hiệu thi đua được tính theo mức lương cơ sở.

Như vậy từ ngày 01/7/2019, Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực, mức tiền khen thưởng được nâng lên như sau:

- Từ nay đến 30/6/2019: Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng

- Từ ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp (Ông)Trần Thanh Liêm trao Giấy khen cho em Hồ Lý Hương Thương

Mức thưởng cho người được tặng Giấy khen, Bằng khen

ĐVT: đồng

Hình thức khen

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng đến 30/6/2019

Mức thưởng từ 1/7/2019
 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

3,5 lần lương cơ sở

4.865.000

5.215.000

Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

1,0 lần lương cơ sở

1.390.000

1.490.000

Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

0,3 lần lương cơ sở

 

 

417.000

 

447.000

Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước

 

0,3 lần lương cơ sở

 

417.000

 

447.000

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

 

0,3 lần lương cơ sở

 

417.000

 

447.000

Giấy khen của UBND cấp huyện

0,3 lần lương cơ sở

417.000

447.000

Giấy khen của UBND cấp xã

0,15 lần lương cơ sở

209.000

224.000

 

Mức thưởng cho người được tặng danh hiệu thi đua

ĐVT: đồng

Danh hiệu thi dua

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng đến 30/6/2019

Mức thưởng từ 1/7/2019

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

4,5 lần lương cơ sở

6.255.000

6.705.000

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

3 lần lương cơ sở

4.170.000

4.470.000

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1 lần lương cơ sở

1.390.000

1.490.000

Lao động tiên tiến

0,3 lần lương cơ sở

417.000

447.000

 

Trên đây là mức tiền thưởng giấy khen, bằng khen và danh hiệu thi đua mới nhất.


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới