Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Ngày 02/5/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trường chuyên biệt công lập công lập.

1. Các trường được bố trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông; trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trường dành cho người khuyết tật.

2. Mã số chức danh nghề nghiệp

V.07.07.20

3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

3.1. Nhiệm vụ

Tổ chức bảo quản, sử dụng thiết bị (TB); lưu giữ, sử dụng hồ sơ TB,; sửa chữa những TB đơn giản; Lập kế hoạch sử dụng, mua sắm , sữa chữa TB của nhà trường; thanh lý, tiêu hủy TB, hóa chất lỏng, hết hạn sử dụng; Chuẩn bị các TB, hóa chất và vật liệu cần thiết theo yêu cầu của từng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có sử dụng TB; hướng dẫn sử dụng TB cho giáo viên và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong các bài thực hành, thí nghiệm (TN); phối hợp với giáo viên hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hành, TN; thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hành, TN; Tham gia tổ chức, đánh giá các cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỹ thuật của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có liên quan đến TN từ cấp trường trở lên; Khai thác phần mềm ứng dụng quản lý TB; Chủ trì các nội dung sinh hoạt chuyên đề về TB, TN ở trường; Tổ chức làm đồ dùng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, TB đơn giản với vật liệu dễ kiếm ở địa phương; Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác TB, TN;Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.2. Về đạo đức nghề nghiệp

Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành; Trung thực, khách quan, có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của viên chức; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Thực thi nhiệm vụi theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

2.3. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp cao chuyên ngành Công nghệ TB trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp công tác TB, TN ở trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 tho quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Có trình độ tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên TB, TN.

2.4. Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đang công tác; Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường; Có năng lực quản lý, sử dụng, bảo quản TB; phòng chống cháy nổ và chữa cháy trong trường hợp xảy ra cháy nổ trong quá trình thực hành, TN; Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn giáo viên sử dụng có hiệu quả TB, TN vào thực tiễn giảng dạy cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Có kỹ năng phối hợp với giáo viên trong việc hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hành, TN; Có kỹ năng giao tiếp với giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong khi thực thi nhiệm vụ.

4. Xếp lương

Viên chức được bổ nhiệm làm nhân viên TB, TN (mã số V.07.07.20) được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Cụ thể:

- Có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhân viên TB, TN thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ, nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 theo quy định của Nghị định sối 204/2014/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

- Nếu đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, xếp lương nhân viên TB, TN trong các trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trường chuyên biệt công lập công lập được thực hiện từ ngày 17/6/2019./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: moet.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới