Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế đi lại

Ngày 13/4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan ngang sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Theo đó, tại Bộ phận một cửa các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp.

Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng (60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện).

Các sở, cơ quan ngang sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh tổ chức họp, làm việc trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch trong năm 2020 hoàn hành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

Nguồn: 15/UBND-KSTTHC


Tác giả: Nguyệt Ánh
Nguồn: dongthap.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới