Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Kế hoạch trên, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT về công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 nhằm triển khai hoạt động quản lý nhà nước về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của Sở GDĐT bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ- CP. Trong đó, tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 138/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT và đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện triệt để công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các hoạt động thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Nguồn: 40/KH-SGDĐT


Tác giả: Lê Thanh Phong
Nguồn: Thanh tra Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới